By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [18], 1971, jaro, s. 5
Annotation: Rozhovor o světové, zvláště německé, literatuře a o autorčiných zájmech a estetických preferencích; doplněno stručným biogramem a černobílým...
Article
2
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [17], 1970, podzim/zima, s. 12
Annotation: Rozhovor o románu, který volně navazuje na předchozí autorčinu knihu Pozlacené dno; zmínka o připravovaném díle Tantalovy slasti.
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [17], 1970, jaro/léto, s. 11
Annotation: Rozhovor o vzniku a námětu titulní prózy o dívčím dospívání.
Article
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, podzim/zima, s. 4
Annotation: Anotace prózy (prvního dílu plánované trilogie) o vzestupu a pádu pražského podnikatele, jejíž děj je zasazen do období před první světovou...
Article
5
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, podzim/zima, s. 4
Annotation: Anotace románu.
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, léto, s. 9
Annotation: Anotace 15. vydání čtenářsky úspěšné knihy pro děti a mládež.
Article
7
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, léto, s. 2
Annotation: Anotace románu, který je namířen proti "dobové erotické a sexuální nevázanosti".
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, léto, s. 2
Annotation: Anotace psychologického románu autorky, která vstoupila do čtenářského povědomí jako tvůrkyně detektivní prózy.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, léto, s. 4
Annotation: Anotace knižního souboru osmnácti psychologicky laděných povídek.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, léto, s. 6
Annotation: Anotace anotace knihy obsahující tři novely: kromě titulní prózy Golemovu milou a Nepatrné děvče.
Article
11
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, léto, s. 9
Annotation: Anotace poetické a humorné knihy pro děti.
Article
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, jaro, s. 4
Annotation: Krátká ukázka z autorčina rukopisu, přetištěná u příležitosti 10. výročí autorčina úmrtí.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, zima, s. 20
Annotation: Anotace novely o moderním manželství, v němž si oba partneři tolerují vzájemnou nevěru (Praha : Českoslovský spisovatel, 1967).
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, zima, s. 26
Annotation: Úryvek z recenze 1. vydání románu z nemocničního prostředí s kriminální zápletkou, přetištěný jako anotace k 2. vydání knihy (Praha :...
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, zima, s. 28
Annotation: Anotace 2. vydání povídkového souboru z prostředí staré Prahy (Praha : Československý spisovatel, 1967).
Article
16
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, podzim, s. 18
Annotation: Anotace drobného svazku próz (Praha : Československý spisovatel, 1967), který volně navazuje na předcházející autorčinu povídkovou sbírku...
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, léto, s. 17
Annotation: Anotace povídkového souboru (Praha : Československý spisovatel, 1967); uvedeno stručnou charakteristikou autorčiných dosavadních publikačních...
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, léto, s. 18
Annotation: Anotace 13. vydání prózy (Praha : Československý spisovatel, 1967).
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, léto, s. 18
Annotation: Anotace 7. vydání románové epopeje z Ostravska (Praha : Československý spisovatel, 1967).
Article
20
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, léto, s. 21
Annotation: Anotace 3. ydání románu (Praha : Československý spisovatel, 1967).
Article