By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 9
Annotation: Otištěná báseň je doplněna poznámkou o autorovi a sbírce.
Article
2
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 10
Annotation: Stať o svazcích a podobě třetího ročníku edice Otázky a názory nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 12
Annotation: Ukázka z výboru poezie I. Barta je doplněna komentářem J. Hájka.
Article
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 13
Annotation: Otištěná báseň ze sbírky F. Nechvátala je doplněna komentářem.
Article
5
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 14
Annotation: Úryvek rozhovoru. F. Kubka komentuje svou vzpomínkovou knihu.
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 14
Annotation: Autorka komentuje svou knihu.
Article
7
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 18
Annotation: Autor komentuje psaní svého románu o J. A. Komenském.
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 18
Annotation: Recenze.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 19
Annotation: Poznámky ke knize J. Weisse.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 26-27
Annotation: Vzpomínky na B. Říhu a komentář k jeho nové knize.
Article
11
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 30
Annotation: Úryvky z dopisů čtenářů, kteří pozitivně hodnotí časopis Plamen a články v něm.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 31
Annotation: Šest úryvků, jejichž autoři se pozitivně vyjadřují o edici Klub přátel poezie.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 32
Annotation: Nakladatelství Čs. spisovatel informuje o svých nakladatelských počinech.
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 1
Annotation: Text informuje o udělení státní ceny.
Article
16
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 2-3
Annotation: Zpráva o udělení literárních cen násl. autorům: J. Procházka, I. Kříž, E. Petiška, J. Skácel, Vl. Fuk a O. Hlavsa.
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 4
Annotation: Autor odpovídá na otázku Jaký byl tvůj první literární pokus? Komentuje svou knihu Život na třetí.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 5
Annotation: Autorka komentuje svoji knihu.
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 5
Annotation: Poznámky o knize L. Haškové.
Article
20
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 6-7
Annotation: Poznámky o knize Vl. Mináče.
Article