By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, léto, s. 10
Annotation: Informace o ediční koncepci Díla F. Halase, rozděleného do pěti svazku: 1. sv. Krásné neštěstí (zahrne básníkovy verše do roku 1933); 2....
Article
2
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [11], 1964, červenec/srpen/září, s. 38
Annotation: Anotace nového vydání básnického souboru (ed. V. Justl, ilustrace F. Tichý, Praha : Československý spisovatel, 1964).
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [11], 1964, duben/květen/červen, s. 39
Annotation: Poznámka o literárněkritickém díle B. Polana; u příležitosti vydání výboru Život a slovo (ed. J. Brabec, Praha : Československý spisovatel,...
Article
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [11], 1964, leden/únor/březen, s. 28
Annotation: Poznámka k novému vydání výboru z básníkových veršů, připravenému M. Červenou (Praha : Československý spisovatel, 1964).
Article
5
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [9], 1962, leden, s. 11
Annotation: Poznámka k vydání 12. svazku Díla V. Nezvala Básně všedního dne (Praha : Československý spisovatel, 1962).
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, říjen, s. 11
Annotation: Ukázka z doslovu k poslednímu svazku Spisů I. Olbrachta (ed. R. Havel, Praha : Československý spisovatel, 1961).
Article
7
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, červen, s. 10
Annotation: Glosa.
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, červen, s. 3
Annotation: Poznámka k vydání 16. svazku Spisů V. Vančury.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, duben, s. 6-7
Annotation: Poznámka o vydávání spisů B. Václavka.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 10
Annotation: Stať o svazcích a podobě třetího ročníku edice Otázky a názory nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
11
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 31
Annotation: Šest úryvků, jejichž autoři se pozitivně vyjadřují o edici Klub přátel poezie.
Article
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 32
Annotation: Nakladatelství Čs. spisovatel informuje o svých nakladatelských počinech.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [7/8/9], podzim, s. 6
Annotation: Informace o nových svazcích edice Život kolem nás je doplněna komentářem D. Hamšíka ke své knize Začátek je v Jáchymově.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [7/8/9], podzim, s. 11
Annotation: Po úvodní informaci o povaze edice Profily následuje úryvek z monografie M. Jungmanna o K. Novém, která vychází jako její první svazek.
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [7/8/9], podzim, s. 13
Annotation: Úryvky ze čtyř dopisů čtenářů, kteří se pozitivně vyjadřují k nové podobě edice Klub přátel poezie.
Article
16
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, březen/duben, s. 2-4
Annotation: Zpráva informuje o svazcích, které nakl. Čs. spisovatel připravuje, a o založení Klubu přátel poezie a jeho připravované ediční činnosti.
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, leden/únor, s. 2-10
Annotation: Autoři, redaktoři, výtvarníci a kritici odpovídají na otázky týkající se nové edice nakladatelství Čs. spisovatel Život kolem nás.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 10-11
Annotation: Zpráva informuje o nové edici nakl. Čs. spisovatel Dílna a její koncepci.
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, červenec/srpen, s. 25-27
Annotation: Zpráva rekapituluje výsledky ankety mezi čtenáři, kteří se vyjadřovali k náplni a pojetí edice Otázky a názory nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
20
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, leden/únor, s. 6-7
Annotation: Autor stati uvažuje nad posláním kritiky, hodnotí její aktuální stav a informuje o nových edičních řadách nakl. Slovenský spisovatel, které...
Article