By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, podzim/zima, s. 4
Annotation: Anotace prózy (prvního dílu plánované trilogie) o vzestupu a pádu pražského podnikatele, jejíž děj je zasazen do období před první světovou...
Article
2
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, léto, s. 5
Annotation: Anotace 5. vydání historického románu z rudolfinské doby o bojích proti Turkům v Uhersku.
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, léto, s. 8
Annotation: Anotace 4. vydání historického románu z doby Čingischánovy vlády.
Article
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, zima, s. 27
Annotation: Úryvek z recenze otištěný jako anotace 3. vydání historické dilogie (Praha : Československý spisovatel, 1967).
Article
5
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, zima, s. 28
Annotation: Anotace 4. vydání historického románu z období antického Říma (Praha : Československý spisovatel, 1967).
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, léto, s. 11
Annotation: Anotace rozsáhlého třídilného románu, autorova prozaického debutu (Praha : Československý spisovatel, 1967).
Article
7
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, léto, s. 19
Annotation: Anotace 3. vydání dvoudílného historického románu ze 17. století, z doby vlády Leopolda I. (Praha : Československý spsiovatel, 1967).
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, jaro, s. 9
Annotation: Anotace historického románu z období Velké Moravy (Praha : Československý spisovatel, 1967).
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, jaro, s. 13
Annotation: Anotace 3. vydání historického románu o životních osudech česko-francouzského mima a herce J. G. Deburaua (Praha : Československý spisovatel,...
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, jaro, s. 24
Annotation: Anotace 6. vydání biografického románu o herci J. Mošnovi (Praha : Československý spisovatel, 1967); doplněno stručným biogramem vyňatým ze...
Article
11
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 18
Annotation: Autor komentuje psaní svého románu o J. A. Komenském.
Article
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [7/8/9], podzim, s. 10
Annotation: Úryvek z olbrachtovské monografie A. M. Píši. Autor komentuje Olbrachtův historický román "Dobyvatel".
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, květen/červen, s. 20-21
Annotation: Autor komentuje svůj román.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 15-17
Annotation: Recenze.
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 49-51
Annotation: Autor komentuje svůj román Zaťatá pěst.
Article
16
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, květen/červen, s. 7-11
Annotation: Stať se věnuje historické postavě B. H. Strousberga, jež je hlavní postavou historického románu A. Branalda.
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, listopad/prosinec, s. 33-36
Annotation: Autor komentuje svůj román. Přiložen úryvek recenze z Literárních novin.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, září/říjen, s. 14-15
Annotation: Autor komentuje svůj román.
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, září/říjen, s. 60-61
Annotation: Přetištěny úryvky recenzí z Rudého práva, Nového života, Vlasty a Lidové demokracie, které se věnují románu M. Hanuše.
Article
20
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, listopad/prosinec, s. [14]
Annotation: Úryvek rozhovoru s F. Kubkou mj. o románového cyklu Veliké století.
Article