By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [17], 1970, jaro/léto, s. 4-6
Annotation: Studie-ohlédnutí za prozaickou produkcí roku 1969, kterou charakterizuje jistá chaotičnost. Přesto je podle autora soudobá próza mozaikovitým...
Article
2
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, jaro, s. 19-21
Annotation: Článek o novém čtení starších knih. Zmíněny jsou: (a) Otčenáškův Občan Brych (román už není předmětem sporů, neboť "subjektivní výpověď...
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, zima, s. 32
Annotation: Anotace výboru z literárněkritických a teoretických statí (Praha : Československý spisovatel, 1967).
Article
4
5
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [12], 1965, leden/únor/březen, s. 43
Annotation: O čtenářsky nejúspěšnější literárněkitiké knize za rok 1964 - Realismus bez břehů od R. Garaudyho (přel. E. Janovcová, J. Kolář, A. Šabatková,...
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [11], 1964, říjen/listopad/prosinec, s. 39-40
Annotation: Poznámka k vydání třetího ročníku Kritické ročenky, bilancující předchozí rok 1963 (Praha : Československý spisovatel, 1964).
Article
7
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [11], 1964, červenec/srpen/září, s. 39
Annotation: Poznámka o literárněkritické recepci soudobé literární produkce, konkrétně o statích A. M. Píši sebraných tvořících titul Stopami prózy...
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [11], 1964, duben/květen/červen, s. 39
Annotation: Poznámka o literárněkritickém díle B. Polana; u příležitosti vydání výboru Život a slovo (ed. J. Brabec, Praha : Československý spisovatel,...
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [9], 1962, listopad/prosinec, s. 12
Annotation: Anotace výběru literárních kritik za rok 1961 (eds. M. Drozda, J. Petrmichl a M. Schulz, Praha : Československý spisovatel, 1962).
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [9], 1962, říjen, s. 13
Annotation: Úryvek z úvodu k titulní knize (Praha : Československý spisovatel, 1962).
Article
11
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [9], 1962, září, s. 7
Annotation: Poznámka k výboru z celoživotního díla A. M. Píši (ed. J. Petrmichl, Praha : Československý spisovatel, 1962).
Article
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [9], 1962, květen, s. 5
Annotation: Úryvek z úvodní studie V. Pekárka k 12. svazku Spisů B. Václavka (ed. J. Dvořák, Praha : Československý spisovatel, 1962).
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [9], 1962, březen, s. 13
Annotation: Anotace 3. svazku spisů B. Václavka (ed. J. Dvořák, úvodní studie V. Pekárek, Praha : Československý spisovatel, 1962).
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, prosinec, s. 6
Annotation: Anotace stejnojmenné knihy (Praha : Českoslovnský spisovatel, 1961).
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, listopad, s. 11
Annotation: Úryvky z recenzí titulního románu E. Hončíka (2. vyd., Praha : Československý spisovatel, 1961), publikovaných původně v Rudém právu, Literárních...
Article
16
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, září, s. 12
Annotation: Anotace osmého svazku Souboru díla F. X. Šaldy (ed. R. Havel, Praha, Československý spisovatel 1961).
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, červenec, s. 9-10
Annotation: Glosa o K. Novém, doplněná citátem K. Nového.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, červen, s. 5-6
Annotation: Glosa s citací z recenze S. Machonina románu J. Procházky, původně publikované v Literárních novinách.
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, květen, s. 16
Annotation: Úryvky z recenzí původně publikovaných v Rudém právu (J. Petrmichl) a Literárních novinách (J. Hájek).
Article
20
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, duben, s. 6-7
Annotation: Poznámka o vydávání spisů B. Václavka.
Article