By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 90, 16. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 16, s. 2
Annotation: Úvaha o Bohumilu Hrabalovi jako básníkovi lidské svobody, zakódované v jazyce.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 1
Annotation: Úvaha o pojmech "pábení" a "pábitel", mj. v souvislosti se současným bezdomovectvím.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 2
Annotation: Úvaha o posmrtných přátelích a vykladačích spisovatelů, s poznámkou o knize Radko Pytlíka věnované Bohumilu Hrabalovi.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 288, 11. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 50, s. 3
Annotation: Úvaha o současné politické situaci v Česku s odkazy k někdejším významným představitelům české kultury; více prostoru je zde ponecháno...
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 1
Annotation: Úvaha o J. Fučíkovi a hodnotách, které představuje jeho odkaz, v konfrontaci zejména s K. Schwarzenbergem a jeho podopovateli; předneseno na shromáždění...
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 3
Annotation: Úvaha o odstraňování pomníků a jejich návratech; předneseno na shromáždění u navrácené sochy J. Fučíka na Olšanských hřbitovech 22....
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 290, 12. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 50, s. 2
Annotation: Úvaha o současné situaci české literatury.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 261, 7. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 45, s. 2
Annotation: Úvaha.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 255, 31. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 44, s. 1
Annotation: Úvaha o současném nedostatečném respektu k českým kulturním hodnotám, zaměřená zejména na literaturu pro děti, lidovou hudbu a její ohlasy;...
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 220, 19. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 38, s. 1
Annotation: Úvaha o odkazu T. G. Masaryka dnešku.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 208, 5. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 36, s. 1
Annotation: Úvaha o romské kultuře a poezii.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 184, 8. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 32, s. 2
Annotation: Úvaha o knize F. Kovárny, psaná k 60. výročí jeho úmrtí.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 178, 1. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 31, s. 1 a 3
Annotation: Úvaha o odkazu Babičky pro dnešní dobu, týkající se zejména pojetí přírody v díle.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 166, 18. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 29, s. 1
Annotation: Úvaha o postavení současného českého spisovatele.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 166, 18. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 29, s. 3
Annotation: Úvaha o smyslu smrti V. Vančury, jejíž 70. výročí připomíná.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 166, 18. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 29, s. 3
Annotation: Úvaha o smyslu smrti V. Vančury, jejíž 70. výročí připomíná.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 160, 11. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 28, s. 1
Annotation: Úvaha.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 160, 11. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 28, s. 1
Annotation: Úvaha o současném postavení spisovatele v Česku.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 27, 4. 7., s. 1
Annotation: Příspěvek na konferenci Unie českých spisovatelů na téma současné kulturní politiky a literárního provozu.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 27, 4. 7., s. 1
Annotation: Příspěvek na konferenci Unie českých spisovatelů na téma současné kulturní politiky a literárního provozu.
Article