By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 84, 9. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 15, s. 2
Annotation: Třu úryvky ze starších literárněkritických textů H. H., otištěné zde u příležitosti jejích 85. narozenin.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 84, 9. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 15, s. 1 a 3
Annotation: O přijetí osobnosti a díla Julia Fučíka na Západě (ovlivněném jeho českou recepcí), s úvodní poznámkou o autorovi.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 84, 9. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 15, s. 3
Annotation: O tvorbě Svatopluka Čecha a pozici literatury v současné společnosti.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 78, 2. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 14, s. 1 a 3
Annotation: O poezii J. S. Machara, se zvláštním důrazem na její politický rozměr; s poznámkami o podobnostech s pozdním dílem Karla Sýse.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 4
Annotation: Článek, v němž autor popírá tvrzení, že rozhovor s Bohumilem Hrabalem v Tvorbě z ledna 1975, kde se B. H. hlásí k myšlenkám socialismu, "pročistil...
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 36, 12. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 7, s. 1 a 3
Annotation: O vlastním kulturním a pedagogickém působení ovlivněném českou druhou kulturou normalizačního období.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 24, 29. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 5, s. 4
Annotation: O fotografiích Jiřího Všetečky a jejich sepětím s poezií Vítězslava Nezvala.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 12, 15. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 3, s. 2
Annotation: O Foglarově komiksu, vydávání jeho knih v době normalizace a o jeho knižním rozhovoru s Pavlem Maurerem.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 294, 18. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 51, s. 4
Annotation: O autorově ocenění od Unie českých spisovatelů a o stavu a smyslu spisovatelských organizací v dnešním Česku; též se zmínkou o Čejkově...
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 288, 11. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 50, s. 1
Annotation: O sporech mezi českými levicovými umělci a teoretiky umění o pojetí a hodnotě surrealismu v souvislosti se stanovisky české a sovětské komunistické...
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 282, 4. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 49, s. 2
Annotation: Laudatio na Jaroslava Čejku, získavšího cenu Unie českých spisovatelů; autor se zmiňuje též o marginalizaci Čejkova díla v současném režimu.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 282, 4. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 49, s. 2
Annotation: Laudatio na Věru Beranovou, získavší cenu Unie českých spisovatelů.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 282, 4. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 49, s. 3
Annotation: Laudatio na Jiřího Stana, získavšího cenu Unie českých spisovatelů.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 282, 4. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 49, s. 3
Annotation: Laudatio na Karla Srpa, získavšího cenu Unie českých spisovatelů.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 224, 25. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 39, s. 2
Annotation: O letošním ročníku Šrámkovy Sobotky, kde bylo připomenuto dvojité výročí Jaroslava Haška a opomenut jubilant Julius Fučík, o knize Ludmily...
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 212, 11. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 37, s. 1 a 3
Annotation: Článek k 1150. výročí příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 200, 28. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 35, s. 1 a 3
Annotation: O vztahu V. Nezvala, J. Mahena, V. Vančury a dalších českých spisovatelů (a též autora článku) ke Slovensku; s úvodním redakčním blahopřáním...
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 194, 21. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 34, s. 1 a 3
Annotation: O poválečné české recepci (především filosofického) díla J. P. Satra a o politických souvislostech jeho činnosti; též se zmínkou o Sartrově...
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 170, 24. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 30, s. 1
Annotation: O letošním osmém ročníku literární soutěže zaměstnanců a pacientů psychiatrických léčeben, nazvané Zlatý klíč.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 154, 3. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 27, s. 1 a 3
Annotation: Ukázka z knihy o milostném životě F. Kafky, vycházející především z psychoanalytických teorií, kabalistiky a vzpomínek Kafkových přátel...
Article