By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 60, 12. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 11, s. 1
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o J. P. k jeho 70. narozeninám, připojená k ukázce z jeho poezie.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 3, 16. 1., s. 2
Annotation: O své tvorbě a vztahu k literatuře; se stručnou biografickou poznámkou.
Article