By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 231, 3. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 40, s. 1
Annotation: Biografická poznámka o J. Vrchlickém ke 100. výročí jeho smrti, připojená ke dvěma jeho básním.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 25, 20. 6., s. 3
Annotation: Rozhovor představující J. Č., s připojenou biografickou poznámkou.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 24, 13. 6., s. 3
Annotation: Biografická poznámka, připojená k básním P. L.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 9, 2. 3., s. 3
Annotation: Rozhovor, s připojenou biografickou poznámkou.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 4, 27. 1., s. 2
Annotation: Biografická poznámka o pražském německém básníku H. W. Kolbenovi.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 4, 27. 1., s. 3
Annotation: Poznámka k ukázce ze sbírky básní M. Tásose (recenzované v témže čísle na s. 2), mj. o autorovi a překladatelčině seznámení s textem.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 31, 5. 8., s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou (s. 3).
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 49, 17. 12., s. 3
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 44, 12. 11., s. 1
Annotation: Rozhovor v seriálu 33 otázek Michala Černíka; s biografickou poznámkou.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 43, 5. 11., s. 1 a 3
Annotation: S otištěním několika básní (s. 1) a s biografickou poznámkou (s. 3).
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 41, 22. 10., s. 3
Annotation: Rozhovor v seriálu 33 otázek Michala Černíka; s biografickou poznámkou.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 39, 8. 10., s. 1
Annotation: Rozhovor v seriálu 33 otázek Michala Černíka; s biografickou poznámkou (s. 1) a otištěnou povídkou M. Vejlupka Sezóna strachu (s. 1 a 3).
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 30, 6. 8., s. 1
Annotation: Rozhovor s básnířkou a výtvarnicí v seriálu 33 otázek Michala Černíka; s autobiografickou poznámkou.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 24, 26. 6., s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor v seriálu 33 otázek Michala Černíka; s biografickou poznámkou (s. 3).
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 21, 5. 6., s. 1
Annotation: Rozhovor v seriálu 33 otázek Michala Černíka; s biografickou poznámkou.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 11, 13. 3., s. 1
Annotation: Rozhovor s seriálu 33 otázek Michala Černíka; s biografickou poznámkou.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 8, 20. 2., s. 3
Annotation: Biografická poznámka k otištěným třem textům jubilanta.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 1, 2. 1., s. 3
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 43, 24. 10., s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou Daniel Strož, básník, nakladatel, publicista, politik.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 42, 17. 10., s. 3
Annotation: Rozhovor s estetičkou; s biografickou poznámkou a snímkem.
Article