By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 8, 24. 2., s. 3
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Hanzlíka.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 6, 10. 2., s. 1
Annotation: Rozhovor, s připojenou bio-bibliografickou poznámkou Bedřich Stehno.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 3, 16. 1., s. 3
Annotation: S bio-bibliografickou poznámkou a s otištěnými básněmi B. Kotyzy (s.2).
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 13, 29. 3., s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 46, 1. 12., s. 2
Annotation: S bio-bibliografickou poznámkou.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 11, 12. 3., s. 2
Annotation: Rozhovor s členem Unie českých spisovatelů; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 31, 1. 8., s. 1 a 3
Annotation: Jubilejní rozhovor; s otištěnými ukázkami z dosud nevydané Strožovy sbírky Třicet básní za maminku (s. 3), s básní K. Sýse Žít. Danielu...
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 24, 16. 6., s. 3
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k otištěnému úryvku z rukopisné novely Zemřelé sny a k úryvku z povídky Fialové slunce z knihy Nemocný život.
Article