By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 47, 3. 12., s. 3
Annotation: Přetisk dokumentu - stanoviska přijatého 21. 4. 1989 předsednictvem Svazu čs. spisovatelů k protestům zahraničních kulturních organizací proti...
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 8, 21. 2., s. 2
Annotation: Prohlášení vydané na konferenci Unie českých spisovatelů; s diskusními příspěvky otištěnými v čísle.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 44, 8. 11., s. 4
Annotation: Připojeny dále glosa K. Sýse a komentář A. Kachlíka.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 14, 5. 4., s. 4
Annotation: Následuje za statí M. Blahynky Nepřeberný Nezval (s. 1 a 3).
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 8, 23. 2., s. 3
Annotation: Záznam proslovů při prezentaci knihy na botelu Albatros 14. 12. 2007.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 4, 26. 1., s. 3
Annotation: Datováno 12. 1. 2008; v čísle ještě několik dalších dokumentů z kongresu organizace.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 13, 31. 3., s. 1-4
Annotation: Antologie oslavných básní a próz českých i cizích autorů o V.I. Leninovi.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 9, 3. 3., s. 2
Annotation: S poznámkou Předneseno na křtu Antologie Divoké víno 1964/2007 v v Klementinu.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 23, 9. 6., s. 1
Annotation: Prosloveno 27. 5. 2006 v Mrázově u Teplé v západních Čechách u pamětní desky s verši J. Hory u příležitosti 1. udílení ceny (M. Florianovi,...
Article
11
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 7, 17. 2., s. 2
Annotation: Připojen Statut literární Ceny Josefa Hory.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 49, 9. 12., s. 3
Annotation: Dokument datovaný 24. 10. 2005.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 44, 4. 11., s. 2
Annotation: Prohlášení.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 20, 20. 5., s. 2
Annotation: Průvodní dopis autora historického románu, rozesílaného autorem "na své náklady" asi čtyřiceti knihovnám.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 49, 3. 12., s. 3
Annotation: Přetisk dvou prohlášení, přijatých na konferenci spisovatelské organizace 20. 11. 2004.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 23, 4. 6., s. 2
Annotation: Kritika organizace, z níž se K. Sýs rozhodl vystoupit. ("... proto, že slušní lidé jsou dnes jinde.")
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 1, 2. 1., s. 1
Annotation: Dvě prohlášení přijatá Unií českých spisovatelů.
Article
19
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 7, 14. 2., s. 2
Annotation: Ohlasy komunistické poslankyně a ministra kultury ČR na Prohlášení Unie českých spisovatelů, podepsané K. Sýsem a požadající legislativní...
Article