By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 72, 26. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 13, s. 1 a 3
Annotation: Esej o závěru života Bohumila Hrabala a o způsobu jeho smrti - autor je přesvědčen, že šlo o sebevraždu a své tvrzení podpírá mj. častým...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 247, 23. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 43, s. 1 a 3
Annotation: Esej o národní identitě a kultuře.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 218, 18. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 38, s. 1
Annotation: Esej o etické stránce umění, pozici umělce ve společnosti a o společenské a kulturní "normalizaci" probíhající v USA od 80. let.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 154, 3. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 27, s. 4
Annotation: Esej o F. Kafkovi a psaní a čtení jako neukončeném procesu, citující mj. R. Barthese a W. Benjamina, a o interpretaci jeho textů R. Nejdlovou;...
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 23, 6. 6., s. 1
Annotation: Esej o postavení dnešního českého spisovatele.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 27, 8. 7., s. 1 a 3
Annotation: Esej.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 23, 10. 6., s. 1 a 3
Annotation: Esej; proneseno na konferenci Unie českých spisovatelů.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 1, 7. 1., s. 1
Annotation: Protikapitalisticky zaměřený esej, odvolávající se na V. Effenbergera a avantgardu a otírající se mj. o Voskovce a Wericha, jež "opustili levicovost...
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 45, 19. 11., s. 1 a 3
Annotation: Vstupní esej máchovského čísla; připojeny reprodukce Autoportrétu J. Z. Quasta (s. 1) a šest básnických variací na Máchovu báseň Noc (autoři...
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 20, 16. 5., s. 1
Annotation: Esej.
Article
11
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 49, 22. 12., s. 2
Annotation: Esej o 5 číslovaných kapitolách vyvolaný recenzním ohlasem českého vydání posledního románu A. Dumase v Lidových novinách (K. Turek), Týdnu...
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 34, 1. 9., s. 1 a 3
Annotation: Esej.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 23, 16. 6., s. 1
Annotation: Esej.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 37, 15. 9., s. 1
Annotation: Esej.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 16, 21. 4., s. 1 a 3
Annotation: Esej k 170. výročí vydání sbírky.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 8, 25. 2., s. 1 a 3
Annotation: Esej.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 11, 12. 3., s. 1
Annotation: Společensko kritický esej, mj. o postavení literatury.
Article
19
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 39, 26. 9., s. 1 a 3
Annotation: Esej.
Article