By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 1
Annotation: Fejeton o Libni, Skupině 42 a Bohumilu Hrabalovi, původně otištěný v Kmenu č. 12 23. 3. 1989 k 75. výročí Hrabalova narození (nyní přetištěn...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 54, 5. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 10, s. 1 a 3
Annotation: Fejeton namířený proti "polistopadovým" autorům.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 160, 11. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 28, s. 4
Annotation: Fejeton o tvorbě M. Kubíčka, spojené s krajinou Jeseníků.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 4, 27. 1., s. 4
Annotation: Fejeton o ohlasu smrti V. Havla, využívající parodicky názvy jeho dramat.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 19, 13. 5., s. 4
Annotation: Tematicky těžko definovatelný fejeton s četnými odkazy na díla české literatury, mj. B. Hrabala.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 25, 2. 7., s. 2
Annotation: O svém vztahu k J. Sukovi; s otištěním básně Sukova vigilie.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 21, 5. 6., s. 4
Annotation: Fejeton vzpomínající mj. osobnost F. Hrubína.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 41, 10. 10., s. 3
Annotation: Fejeton o karlovarských motivech v dílech českých (a několika německých) autorů, zpracovaný podle antologie K. Frona.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 45, 15. 11., s. 2
Annotation: Fejeton o současné knižní nadprodukci, chválící zejména knihy J. Žáčka.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 40, 11. 10., s. 4
Annotation: Fejeton nejmenovitě namířený proti "režimním borcům proti fikaným floskulím".
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 40, 11. 10., s. 2
Annotation: Fejeton komentující mj. Kunderův "smíchový" výklad F. Kafky; s poznámkou Článek tiskneme z autorčiny pozůstalosti.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 34, 30. 8., s. 4
Annotation: Fejeton o plagiátorství, oprašující mj. případ monografie L. Pavery Kazatel Daniel Nitsch (2003).
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 28, 19. 7., s. 4
Annotation: Kulinární fejeton prošpikovaný verši J. Žáčka.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 8, 23. 2., s. 4
Annotation: Fejeton s otištěním dopisu sestry J. Fučíka ze 7. 7. 1943 Fučíkovi do věznice v Bautzenu.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 47, 8. 12., s. 2
Annotation: Fejeton o prezentaci řeckého vydání Postřižin (nakl. Gema publications) v Řecku.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 8, 24. 2., s. 4
Annotation: Fejeton, v závěru komentující prezentaci antologie Divokého vína v Klementinu.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 28, 14. 7., s. 4
Annotation: Fejeton o literární tradici Mácha - Neruda - Hašler; s mezititulky Novináři, Dva bardové.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 4, 28. 1., s. 3
Annotation: Fejeton kritizující současné poměry, zejména v žurnalistice.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 4, 28. 1., s. 4
Annotation: Humorný fejeton, mj. o M. Vieweghovi a jeho sporu s bulvárem a o Literární akademii Josefa Škvoreckého.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 4, 28. 1., s. 2
Annotation: Fejeton o díle V. Párala, zvláště v souvislosti se zfilmováním jeho románu Milenci a vrazi.
Article