By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 4
Annotation: Glosa o mylném tvrzení A. Strejčka, že V. Nezval napsal celého Edisona za jednu noc.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 31, 6. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 6, s. 4
Annotation: Glosa o novoročních projevech V. Klause a o J. Haškovi a V. Dykovi kandidujících ve volbách v r. 1911.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 243, 17. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 42, s. 4
Annotation: Polemická glosa k románu J. Stránského a jeho seriálovému zpracování.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 24, 13. 6., s. 4
Annotation: Glosa ke konferenci Unie českých spisovatelů.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 23, 6. 6., s. 2
Annotation: Glosa k postavení dnešního českého spisovatele.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 23, 6. 6., s. 2
Annotation: Glosa k postavení dnešního českého spisovatele.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 13, 28. 3., s. 4
Annotation: Glosa srovnávající poválečnou situaci s dneškem, se vzpomínkou na S. Neumanna a J. Škvoreckého a jejich básně.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 48, 23. 12., s. 4
Annotation: Glosa, v níž si autor stěžuje na chyby vnesené do jeho textů ve sborníku Epigram 2011.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 46, 9. 12., s. 4
Annotation: Glosa k odhalení busty V. Havla v Národním divadle.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 24, 17. 6., s. 4
Annotation: Kritická glosa k televiznímu rozhovoru s K. Hvížďalou.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 13, 1. 4., s. 4
Annotation: Glosa k recenzi M. Blahynky (Obrys-Kmen, č. 2/2011).
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 13, 1. 4., s. 1 a 3
Annotation: Historicky pojatý komentář reflektující vlastní exilovou a post-exilovou nakladatelskou činnost a kritizující knihkupce Kanzelsbergra a publicistku...
Article
13
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 42, 29. 10., s. 4
Annotation: Satirická glosa k publicistice V. Novotného, konkrétně k jeho přezíravému hodnocení (kde, autor nespecifikuje) literární přílohy Haló novin...
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 38, 1. 10., s. 4
Annotation: Glosa ke vzpomínce M. Uhdeho na L. Kunderu v Mladé frontě Dnes.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 36, 17. 9., s. 4
Annotation: Glosa k recenzi J. Peňáse (Lidové noviny, 31. 7. 2010) na knižní rozhovor D. Strože.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 32, 20. 8., s. 4
Annotation: Glosa k recenzi M. Jungmanna (Literární noviny č. 26/2010) vytýkající kritikovi neznalost recenzovaného autora.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 27, 16. 7., s. 4
Annotation: Glosa k údajnému zlovolnému potlačování J. Pelce, M. Floriana a V. Nezvala ve prospěch literátů stejných příjmení.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 23, 19. 6., s. 3
Annotation: Glosa.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 23, 19. 6., s. 4
Annotation: Glosa pod autorovým snímkem hrobu E. F. B. na vyšehradském Slavíně.
Article