By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 23, 6. 6., s. 4
Annotation: Komentář k rozhlasovému pořadu Kritický klub Jana Rejžka, kritizující především Rejžkův nedostatek erudice a aroganci.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 43, 4. 11., s. 4
Annotation: Komentář ironizující lexikum studie L. Machaly Prolegomena polistopadové české literatury (Britské listy); pseudonymním autorem M. Blahynka nebo...
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 38, 23. 9., s. 1 a 3
Annotation: Komentář uvádějící některé v knize zamlčené skutečnosti, zejména Strožova exilová vydání Foglarových knih, Sýsův rozhovor s Foglarem...
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 36, 9. 9., s. 1
Annotation: Nepodepsaný komentář k přetištěnému nepodepsanému článku Co s Obrys-kmenem?, kritizujícímu mj. články Zd. Hrabici.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 13, 1. 4., s. 3
Annotation: Komentář k svému podpisu pod petici proti zvýšení DPH u knih.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 13, 1. 4., s. 1 a 3
Annotation: Historicky pojatý komentář reflektující vlastní exilovou a post-exilovou nakladatelskou činnost a kritizující knihkupce Kanzelsbergra a publicistku...
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 4, 23. 1., s. 4
Annotation: O vydání dvou sbírek J. Kostohryza v exilovém nakladatelství Obrys/Kontur - PmD (1981, 1985), literárních anketách Svobodné Evropy a anketě LN...
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 1, 3. 1., s. 4
Annotation: Komentář k článku P. Musílka o Valné hromadě Obce spisovatelů 15. 11. 2008; s přetištěním článku z internetové stránky autora.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 51, 27. 12., s. 2
Annotation: Komentář k ohlasům M. Blahynky a K. Sýse na knihu Vl. Justla.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 50, 20. 12., s. 4
Annotation: Komentář k udavačské aféře M. Kundery.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 44, 8. 11., s. 4
Annotation: Připojeny dále glosa K. Sýse a komentář A. Kachlíka.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 16, 19. 4., s. 1
Annotation: Komentář k článku M. Platzové Mdlá pachuť české literatury (Respekt č. 10/2008) o novém předsedovi Obce českých spisovatelů V. Křivánkovi...
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 8, 23. 2., s. 1
Annotation: Komentář k faksimilovému vydání díla a jeho prezentaci na botelu Albatros 14. 12. 2007.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 27, 14. 7., s. 4
Annotation: Politický komentář zaznamenávající mj. výročí popravy V. Vančury.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 48, 2. 12., s. 4
Annotation: Komentář s obsáhlou citací z článku Milana Poláka (Literárny dvojtýždenník) o plánovaném zahájení činnosti v nové budově SND v Bratislavě...
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 29, 21. 7., s. 4
Annotation: Kritický komentář k reportáži E. Kantůrkové o Kubě jako "boláku na mapě světa" (Literární noviny).
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 23, 9. 6., s. 2
Annotation: Recenze odbíhající k Steigerwaldově politické publicistice. - Styl autora recenze (zřejmý pseudonym) upomíná K. Sýse.
Article
18
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 11, 17. 3., s. 4
Annotation: Komentovaná montáž úryvků z Vlajky 17. 12. 1939, obžalovací řeči J. Urválka v procesu proti R. Slánskému z 20. 11. 1952 a politického komentáře...
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 8, 24. 2., s. 2
Annotation: Komentář k dokončení dvacetisvazkové edice, započaté v září 1999; připomenut slib zakončit edici svazkem rejstříků a bibliografie.
Article