By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 84, 9. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 15, s. 4
Annotation: Polemika s textem Josefa Chuchmy o Adolfu Hoffmeisterovi (LN, 10. 1. 2014, s. 10).
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 130, 5. 6., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 23, s. 2
Annotation: Polemika s blíže neurčeným textem z předchozích čísel Obrysu-Kmene (jedná se o článek J. Sedláka "1918-1924: Čeští básníci inspirovaní...
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 96, 24. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 17, s. 4
Annotation: Ironické poděkování J. Chuchmovi, polemizující s jeho článkem Dost bylo Blahynky (Víkend MfD, 23. 3. 2013, s. 37), kde kritizuje ediční práci...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 31, 6. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 6, s. 2
Annotation: Nekrolog o J. Fraisovi, polemizujcící s textem P. Koubského (http://ideesfixes.blogspot.cz/2012/05/josef-frais-fackovani-andele.html) o Fraisových...
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 249, 24. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 43, s. 4
Annotation: Polemika s textem J. Flaišmana, publikovaným na webu Institutu pro studium literatury (www.ipsl.cz, 21. 12. 2011), v němž autor uvádí své výhrady...
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 214, 12. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 37, s. 4
Annotation: Polemika s nekrologem P. Uhla o J. Šternovi v Právu (23. 8. 2012, s. 12; autor ani zdroj v článku neuveden), v němž Uhl poukazuje na Šternův obdiv...
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 12, 21. 3., s. 4
Annotation: Polemika s výrokem P. Prouzy o nedostatku humoru v české literatuře v rozhovoru s R. Pytlíkem v Literárních novinách 7/23 (16. 2. 2012); autor...
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 10, 7. 3., s. 2
Annotation: Recenze, reagující polemicky na nominace filmové adaptace dramatu V. Havla Odcházení na cenu Český lev ve všech kategoriích a srovnávající...
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 1, 6. 1., s. 4
Annotation: Polemika s výroky V. Bělohradského o antisemitismu J. Nerudy.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 46, 9. 12., s. 4
Annotation: Polemika s Hejzlarovou kritikou současné literatury.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 41, 14. 10., s. 3
Annotation: Polemika s esejem J. Sedláka Kulturní politika SSSR nahrávala CIA a MI (Obrys-Kmen č. 40/2011), vítanou záminkou k výpadům proti (mj.) P. Kohoutovi...
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 37, 12. 9., s. 2
Annotation: Polemika s recenzí J. Lukavce v Literárních novinách (příl. Nové knihy, 10. 8. 2009).
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 44, 10. 11., s. 2
Annotation: Polemika s označením M. Č. a příslušníků jeho generace za kariéristy, vyjádřeným V. Justem v recenzi románu V. Noskové (Literární noviny,...
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 34, 1. 9., s. 4
Annotation: Rozhořčená reakce na internetově šířenou recenzi R. Kopáče.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 31, 11. 8., s. 4
Annotation: Recenze, polemizující zejména s kapitolou o vydávání Foglarových knih v exilu.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 24, 23. 6., s. 4
Annotation: Kritika politické a kulturní publicistiky L. Vaculíka a R. Kopáče.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 15, 14. 4., s. 4
Annotation: Polemika s politickými názory A. Berkové (na umístění amerického radaru v ČR); též o proměně Jungmannova hodnocení románu M. Kundery.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 42, 21. 10., s. 2
Annotation: Polemika s článkem J. Sekery Olbracht socialistický (Obrys-Kmen č. 30), zpochybňujícím způsobilost českých literárních kritiků 50. a 60. let.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 30, 28. 7., s. 4
Annotation: Polemika s recenzí M. Kořené o antologii současné poezie Báseň mého srdce (Lidové noviny, 11. 3. 2006), článkem J. Brabce Smlčí-li pravdu...
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 20, 19. 5., s. 1
Annotation: Polemika s článkem F. Kšajta Desku s Horovou básní zahaluje tajemství (Právo, 11. 4. 2006) o pamětní desce v Mrázově u Karlových Varů; s dvěma...
Article