By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 84, 9. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 15, s. 2
Annotation: Poznámka o současném obrazu Julia Fučíka v Česku, mj. o inscenaci Citový komediant ve Studiu hrdinů, přednesená na kulatém stolu jemu věnovaném;...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 4
Annotation: Poznámka o věnování v Hrabalově knize Kluby poezie, odkazující na transparent vyvěšený Ludvíkem Hessem a jeho přáteli; s poznámkou o knize...
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 4
Annotation: Poznámka o filmových adaptacích děl Bohumila Hrabala a též o kauze nymburského gymnázia.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 48, 26. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 9, s. 2
Annotation: Poznámka o česko-polské literární soutěži pro děti a jejich prarodiče, nazvané Moji prarodiče píší básně; 1. místo na české straně...
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 12, 15. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 3, s. 2
Annotation: Poznámka o výboru z poezie Jiřího Žáčka.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 229, 2. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 40, s. 2
Annotation: Poznámka k článku Jaromíra Sedláka o poválečné české recepci (především filosofického) díla J. P. Satra a o zájmu o existencialismus v...
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 218, 18. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 38, s. 2
Annotation: Recenzní poznámky o dvou sbírkách Milana Dubského.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 176, 31. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 31, s. 2
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 118, 22. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 21, s. 2
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 2
Annotation: Poznámka o prvním čísle obnoveného časopisu věnovaného J. Mahenovi a jeho dílu.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 49, 27. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 9, s. 3
Annotation: Poznámka o poezii M. Černíka, pronesená na úvod k jeho autorskému čtení.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 49, 27. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 9, s. 2
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 25, 30. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 5, s. 3
Annotation: Poznámka o smrti J. Haška.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 290, 12. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 50, s. 2
Annotation: Poznámka popírající domněnky, že je M. Blahynka autorem článku Co musí být řečeno (Obrys - Kmen 2012, č. 43, s. 4), polemizujícího s textem...
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 284, 5. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 49, s. 2
Annotation: Recenzní poznámka o sbírkách M. Kozelky.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 255, 31. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 44, s. 2
Annotation: Poznámka o nejnovější básnické sbírce K. Sýse, přednesená při jejím křtu 17. 9. 2012.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 237, 10. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 41, s. 4
Annotation: Poznámka o autorem založené neoficiální ceně za poezii, s připojeným přehledem dosud oceněných (od vzniku r. 2008).
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 231, 3. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 40, s. 3
Annotation: Poznámka o českých naivních malířích a autorově vlastní básnické tvorbě.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 226, 26. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 39, s. 2
Annotation: Poznámka o sborníku věnovaném J. Fučíkovi, citující v něm přetištěnou pozvánku J. F. do Osvobozeného divadla.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 208, 5. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 36, s. 2
Annotation: Poznámka o korespondenci F. Kafky s R. Musilem z r. 1914 ohledně otištění Kafkovy povídky v časopise Die Neue Rundschau.
Article