By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 282, 4. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 49, s. 4
Annotation: Autorovo ohlédnutí za vlastní profesní drahou; řeč pronesená při převzetí Ceny Unie českých spisovatelů.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 78, 3. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 14, s. 1
Annotation: Soubor proslovů.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 278, 28. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 48, s. 3
Annotation: Děkovný projev L. Procházkové při obdržení Ceny Unie českých spisovatelů za občanskou angažovanost, především o práci na jejím románu...
Article