By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 3
Annotation: Rozhovor, mj. o Hrabalově vstupu do Svazu českých spisovatelů, jeho vztahu k Libni či obdivu k Jaroslavu Haškovi; původně otištěno v Kmenu č....
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 42, 19. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 8, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 282, 4. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 49, s. 4
Annotation: Rozhovor mj. o vztahu Václava Havla a k Jazzové sekci a o její roli v disentu.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 247, 23. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 43, s. 3
Annotation: Rozhovor o nedávno vydaném almanachu s jeho editorkou.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 229, 2. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 40, s. 3
Annotation: Rozhovor o autorově literární tvorbě a práci v časopise ABC.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 176, 31. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 31, s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor především o Strožově vydavatelské a tvůrčí činnosti.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 142, 19. 6., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 25, s. 3
Annotation: Rozhovor o činnosti Sdružení Vladislava Vančury.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 136, 12. 6., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 24, s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor, především o aktivitách českých umělců při volbě prezidenta, současné kulturné politice a o činnosti Výboru národní kultury.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 107, 9. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 19, s. 2
Annotation: Rozhovor o pražském festivalu ruskojazyčných spisovatelů, časopisu Pražský Parnas, Levického literárním díle a jeho vztahu k J. Fučíkovi.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 102, 2. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 18, s. 1
Annotation: Rozhovor o Křesťanově biografii Z. Nejedlého.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 19, 23. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 4, s. 3
Annotation: Rozhovor, okrajově též o literatuře.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 7, 9. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 2, s. 3
Annotation: Rozhovor, především o Fontanově životě, hodnotách, které vyznává, a literární tvorbě.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 296, 19. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 51, s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor o současné společnosti, svobodě a umělecké tvorbě.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 290, 12. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 50, s. 3
Annotation: Rozhovor s vnukem J. Haška, především o jeho dědečkovi, sochách R. Dvořáka inspirovaných jeho dílem a jeho vlivu na J. Hellera.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 284, 5. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 49, s. 1 a 3
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 261, 7. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 45, s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor o české literatuře, politice, Žáčkově životě a tvorbě.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 243, 17. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 42, s. 3
Annotation: Rozhovor, především o literární tvorbě a současném stavu české společnosti.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 231, 3. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 40, s. 3
Annotation: Rozhovor o regionální kultuře Šternberska, umělecké tvorbě a politice.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 202, 29. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 35, s. 2
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 25, 20. 6., s. 3
Annotation: Rozhovor představující J. Č., s připojenou biografickou poznámkou.
Article