By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 96, 24. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 17, s. 1 a 3
Annotation: Studie.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 164, 17. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 29, s. 1 a 3
Annotation: Studie.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 243, 17. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 42, s. 1, 3
Annotation: Studie.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 13, 16. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 3, s. 1 a 3
Annotation: Studie.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 190, 15. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 33, s. 1 a 3
Annotation: Studie s mezititulky Inspirace dějinami umění, Tradiční kategorie, Kulturní revoluce, Socialistický realismus, Estetický vztah ke skutečnosti,...
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 19, 9. 5., s. 1 a 3
Annotation: Studie s mezititulky Umění v nových podmínkách, Umělecká kritika, Umělecká díla - polemika, Recenze, Česko-slovenské vztahy, Konkrétní kulturní...
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 47, 16. 12., s. 1 a 3
Annotation: Studie porovnávající dvě verze textu J. Mukařovského.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 35, 2. 9., s. 1 a 3
Annotation: Jubilejní studie s kapitolami 1. Podivuhodný kouzelník: detail k jedné genezi?, 2. Manon je můj osud, 3. Dobře utajené zdroje básně noci Edison,...
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 20, 20. 5., s. 1 a 3
Annotation: Proneseno na stejnojmenné konferenci Unie českých spisovatelů.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 17, 29. 4., s. 1 a 3
Annotation: Studie o básnickém díle M. Oravy k jeho sedmdesátinám 28. 4.; s otištěním jeho básní (s. 3).
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 10, 11. 3., s. 2
Annotation: O poezii Fr. Hrubína; s poznámkou Předneseno na slavnostním odpoledni Výboru národní kultury.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 8, 25. 2., s. 1 a 3
Annotation: Studie.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 2, 14. 1., s. 1
Annotation: Studie o dobovém kritickém ohlasu díla K. H. Máchy a jeho pozdější zkreslené interpretaci.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 45, 19. 11., s. 3
Annotation: Studie v máchovském čísle.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 25, 2. 7., s. 1 a 3
Annotation: Studie; s poznámkou Předneseno na konferenci konané u příležitosti 125. výročí narození E. E. Kische 23. 4. 2010 v Městské knihovně v Praze....
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 13, 27. 3., s. 1 a 3
Annotation: Studie.
Article
17
18
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 43, 3. 11., s. 1 a 3
Annotation: O básnickém díle M. Černíka a prozaickém díle V. Švenkové u příležitosti jejich společného autorského čtení v Klubu slovenských spisovatelů...
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 36, 15. 9., s. 1 a 3
Annotation: Studie s kapitolkami Múzické předpoklady, Rovina estetické sebeprezentace, T. G. M. v umělecké tvorbě, Estetické názory T. G. M., Sociologizující...
Article