By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 20, 16. 5., s. 3
Annotation: O vztahu T. G. Masaryka k dílu J. W. Goetha, o němž svědčí mj. K. Čapek, s připojenou zprávou o úmrtí autora článku.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 15, 11. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o vydání knihy veršů z pozůstalosti Z. Bergrové.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 6, 10. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o literárním večeru věnovaném V. Nezvalovi v Brně.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 37, 16. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí ve věku 59 let, v závěru přiznávající pravděpodobné otcovství E. Bondyho; s dvěma snímky.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 22, 3. 6., s. 4
Annotation: Redakční gratulace k pětašedesátinám člena Unie českých spisovatelů 1. 6.; k otištěnému výběru z jeho aforismů Bujná fantazie a filosofie...
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 19, 13. 5., s. 2
Annotation: Blahopřání k 65. narozeninám; s otištěním portrétního snímku a jubilantovy básně Zeď českých komunistů.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 49, 17. 12., s. 2
Annotation: Zpráva člena Unie českých spisovatelů o literárním spolku v Hrádku nad Nisou.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 44, 12. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o úmrtí člena Unie českých spisovatelů ve věku 71 let; s otištěním jeho veršů.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 19, 22. 5., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí ve věku 76 let; pod otištěnou básní O. R. Snad naděje.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 16, 17. 4., s. 2
Annotation: Zpráva pod dvěma snímky zachycujícími tři medaile a tři laureáty (i s M. Klivarem).
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 4, 23. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí novináře-fotografa, autora jedné básnické sbírky a tří povídkových knih.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 18, 2. 5., s. 2
Annotation: Redakční zpráva s třemi úryvky z jubilantových publikací pod názvem 3x Vlastislav Hnízdo.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 14, 4. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí s citací Vernerova údajného veršovaného epitafu.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 12, 21. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o jubileu 23. 3. připojená k úryvkům ze tří textů jubilantky 3x Hana Hrzalová.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 48, 6. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o ukončení soutěže pro nezájem.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 22, 9. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o 2. ročníku ceny udělené M. Černíkovi, L. Hessovi a F. Uhrovi.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 2, 13. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení Řádu Hvězdy italské solidarity s titulem rytíř III. třídy prezidentem Italské republiky Z. Frýbortovi.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 27, 7. 7., s. 2
Annotation: Zpráva o besedách s A. Lustigem o F. Kafkovi pořádaných Slovensko-českým klubem SR v Tatranské Lomnici a Tatranských Matliarech.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 43, 27. 10., s. 3
Annotation: Zpráva o jeho osmdesátinách 1. 11.; k otištěným několika jeho básním.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 23, 4. 6., s. 1
Annotation: Zpráva o dosažení sedmdesátin 2. 6.; k otištěným třem básním J.K.
Article