By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 118, 22. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 21, s. 2
Annotation: Dopis o pozdním objevu tvorby K. Sýse, M. Černíka a D. Strože.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 49, 27. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 9, s. 1
Annotation: Medailon.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 49, 27. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 9, s. 3
Annotation: Poznámka o poezii M. Černíka, pronesená na úvod k jeho autorskému čtení.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 296, 19. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 51, s. 2
Annotation: Recenze knihy textů M. Černíka a J. Lady s Ladovými ilustracemi.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 42, 21. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 37, 16. 9., s. 3
Annotation: Recenze; s několika otištěnými básněmi M. Černíka.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 45, 19. 11., s. 1 a 3
Annotation: Vstupní esej máchovského čísla; připojeny reprodukce Autoportrétu J. Z. Quasta (s. 1) a šest básnických variací na Máchovu báseň Noc (autoři...
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 49, 5. 12., s. 3
Annotation: Recenze; s otištěním výběru básní.
Article
9
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 6, 7. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 43, 1. 11., s. 1
Annotation: O básnické tvorbě M. Černíka, V. Janovice, J. Pelce, K. Sýse a J. Žáčka u příležitosti literárního pořadu Salon Unie českých spisovatelů...
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 35, 6. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 30, 2. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 4, 26. 1., s. 2
Annotation: Poznámka o prezentaci bibliofilie Výborem národní kultury 11. 12.2007.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 43, 3. 11., s. 1 a 3
Annotation: O básnickém díle M. Černíka a prozaickém díle V. Švenkové u příležitosti jejich společného autorského čtení v Klubu slovenských spisovatelů...
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 41, 20. 10., s. 2
Annotation: Předmluva; s úvodní redakční poznámkou Poezie Michala Černíka vyšla ve Vietnamu.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 27, 14. 7., s. 4
Annotation: Kritika blíže neupřesněného článku I. Kotrlé v Akordu o poezii J. Žáčka, K. Sýse a M. Černíka, napodobující parodický jazykový styl Aloise...
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 25, 30. 6., s. 1
Annotation: Úvodní slovo na předávání 2. ročníku ceny; s vysvětlením, že rodina J. Hory znemožnila nadále používat název Cena Josefa Hory. - Pod nadtitulkem...
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 25, 30. 6., s. 1
Annotation: Laudatio k udělení ceny M. Černíkovi; s otištěním jeho veršů (s. 1 a 3).
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 22, 9. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o 2. ročníku ceny udělené M. Černíkovi, L. Hessovi a F. Uhrovi.
Article