By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 7, 17. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 46, 9. 12., s. 1 a 3
Annotation: Referát o knize M. Pullmanna.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 34, 26. 8., s. 2
Annotation: O údajně negativním ohlasu knihy při její prezentaci v Českém centru ve Vídni.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 17, 29. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 4, 28. 1., s. 2
Annotation: Recenze; v témže čísle otištěn esej J. Sterna "Postmoderna a tajemství peněz" (s. 1).
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 28, 23. 7., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 11, 13. 3., s. 2
Annotation: O okolnostech vydání a jeho ohlasu.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 11, 13. 3., s. 2
Annotation: Recenze, kritická k doslovu P. Šrámka.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 3, 16. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 42, 17. 10., s. 2
Annotation: Recenze; též o kritice, jíž se knize dostalo od nejmenovaných tří kritiků v televizní diskusi, a o otci autora.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 1, 3. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 30, 2. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 28, 19. 7., s. 2
Annotation: Recenze; v čísle otištěn (s. 1) esej J. Sterna Smyl a krev zmizelého.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 50, 29. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 45, 24. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 2, 13. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 41, 14. 10., s. 2
Annotation: Recenze zastavující se podrobněji u autorových úvah o Nezvalově hře a J. Foglarovi.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 41, 14. 10., s. 4
Annotation: Glosa kritizující debatu V. Justa a J. Rejžka v jejich rozhlasovém klubu Člověk a kultura o knize J. Sterna, dedikované autorem K. Sýsovi.
Article
19
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 24, 16. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article