By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 19, 9. 5., s. 2
Annotation: Nekrolog k úmrtí I. Mičky.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 40, 7. 10., s. 2
Annotation: Ohlas čtenáře z Městce Králové na polemiku vyvolanou kritikou časopisu z ultralevých pozic.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 36, 9. 9., s. 1
Annotation: Nepodepsaný komentář k přetištěnému nepodepsanému článku Co s Obrys-kmenem?, kritizujícímu mj. články Zd. Hrabici.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 30, 29. 7., s. 4
Annotation: Recenze-pamflet ironizující časopis, konkrétně příspěvky P. Řezníčka, M. Andrássyho, M. Ohniska a J. Šofara v anketě Dopis Gagarinovi.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 23, 10. 6., s. 1 a 3
Annotation: Esej; proneseno na konferenci Unie českých spisovatelů.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 23, 10. 6., s. 3
Annotation: Úvaha; proneseno na konferenci Unie českých spisovatelů.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 23, 10. 6., s. 4
Annotation: Úvaha, mj. vyzvedávající týdeník Obrys-Kmen; proneseno na konferenci Unie českých spisovatelů.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 4, 28. 1., s. 4
Annotation: O časopisu Divoké víno a baby-boxech.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 42, 29. 10., s. 4
Annotation: Satirická glosa k publicistice V. Novotného, konkrétně k jeho přezíravému hodnocení (kde, autor nespecifikuje) literární přílohy Haló novin...
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 30, 6. 8., s. 2
Annotation: Pochvalná poznámka o časopisu Spolku slovenských spisovatel'ou, M. Válkovi a J. Tužinském.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 37, 12. 9., s. 4
Annotation: Kritika článku P. Horáka a Zd. Veličkové Po slaném sněhu za dvojčaty Rafajovými (Nové břehy č. 1/2009).
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 24, 14. 6., s. 2
Annotation: Nekrolog k úmrtí překladatelky-rusistky ve věku 85 let; připojen její článek o časopisu Slovanská vzájemnost.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 4, 26. 1., s. 1 a 3
Annotation: S poznámkou Předneseno na Kongresu Unie českých spisovatelů [12. 1. 2008].
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 4, 26. 1., s. 1
Annotation: S poznámkou Předneseno na Kongresu Unie českých spisovatelů [12. 1. 2008].
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 2, 12. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 49, 22. 12., s. 2
Annotation: Esej o 5 číslovaných kapitolách vyvolaný recenzním ohlasem českého vydání posledního románu A. Dumase v Lidových novinách (K. Turek), Týdnu...
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 34, 1. 9., s. 4
Annotation: Rozhořčená reakce na internetově šířenou recenzi R. Kopáče.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 27, 14. 7., s. 4
Annotation: Kritika blíže neupřesněného článku I. Kotrlé v Akordu o poezii J. Žáčka, K. Sýse a M. Černíka, napodobující parodický jazykový styl Aloise...
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 26, 7. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 25, 30. 6., s. 1
Annotation: Laudatio k udělení ceny L. Hessovi; pod nadtitulkem Ceny Daniela Strože a Unie českých spisovatelů uděleny.
Article