By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 5, 30. 1., s. 1
Annotation: S poznámkou Předneseno 17. listopadu 2009 na konferenci Dvě dekády demokracie, kterou uspořádala FF PU v Olomouci a s otištěnými verši "vyděděných"...
Article
2
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 44, 31. 10., s. 2
Annotation: Přehledová stať; předneseno na kongresu Unie českých spisovatelů 11.10.2003.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 36, 5. 9., s. 1
Annotation: Úvaha o stavu české literatury, zejména prózy, za posledních 13 let.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 50, 13. 12., s. 2
Annotation: Nářek nad stavem české literatury v 90. letech (připodobňován k stavu v 50. letech).
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 36, 6. 9., s. 1
Annotation: Úvaha o kulturně-politických trendech 90. let.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 9, 2. 3., s. 2
Annotation: Úvaha o současném vydávání a distribuování knih poezie.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 38, 22. 9., s. 2
Annotation: Polemická glosa k hesláři a předmluvě česko-německé "propagační publikaci".
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 6, 11. 2., s. 2
Annotation: Příspěvek do ankety o současném stavu české literatury a potažmo kultury.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 5, 4. 2., s. 1
Annotation: Medailon k 180. výročí narození; především však o zpochybňování data narození B. N. v posledních deseti letech a odprodání "babiččina...
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 3, 21. 1., s. 2
Annotation: Příspěvek do ankety o současném stavu české literatury a potažmo kultury.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 2, s. 2
Annotation: O současném stavu české literatury a knižního trhu; příspěvek do ankety "21".
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 39, 3. 12., s. 1
Annotation: S poznámkou Předneseno na konferenci Deset let poté, kterou uspořádala Pražská rada KSČM.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 39, 3. 12., s. 4
Annotation: Polemika se studií J. Trávníčka Česká poezie 90. let - Čas smiřování... (Lidové noviny, 10. 11. 1999, s. 21).
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 34, 29. 10., s. 1
Annotation: O kriticích v 90. letech.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 32, 15. 10., s. 4
Annotation: Komentář k současnému (neutěšenému) stavu české literatury a její kritické reflexi.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 29, 24. 9., s. 1
Annotation: Kritika negativního ohlasu básní, obsaženého v antologii.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 26, 3. 9., s. 2
Annotation: Polemika s jejími odpověďmi v anketě "21" o současném stavu české literatury a postavení spisovatele (Obrys-Kmen, č. 16/1999).
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 25, 27. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article