By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 31, 5. 8., s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou (s. 3).
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 5, 30. 1., s. 1
Annotation: S poznámkou Předneseno 17. listopadu 2009 na konferenci Dvě dekády demokracie, kterou uspořádala FF PU v Olomouci a s otištěnými verši "vyděděných"...
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 20, 19. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 20, 19. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 48, 2. 12., s. 3
Annotation: Úvaha o postavení současné české literatury.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 47, 25. 11.; č. 48, 2. 12., s. 1, 3, s. 1, 3
Annotation: S poznámkou Předneseno na konferenci Česká literatura v Evropské unii 24. září 2005.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 5, 4. 2., s. 4
Annotation: Komentář k změnám ve vedení Obce spisovatelů a k úrovni jeho bulletinu.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 3, 21. 1., s. 3
Annotation: Odpověď na otázku "Myslíte si, že ve veřejnoprávních a soukromých sdělovacích prostředcích zaznívají hlasy levicově orientovaných intelektuálů...
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 2, 14. 1., s. 2
Annotation: Odpověď na otázku "Myslíte si, že ve veřejnoprávních a soukromých sdělovacích prostředcích zaznívají hlasy levicově orientovaných intelektuálů...
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 49, 3. 12., s. 1 a 3
Annotation: Úvaha o současných vydavatelských možnostech poezie v podmínkách tržní ekonomiky, dokládaná mj. na dílech J. Žáčka, M. Černíka, J. Hutky,...
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 39, 24. 9., s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 23, 4. 6., s. 4
Annotation: Glosa k diskusi J. Jandourka a I. Binara (Dokořán č. 29) o podmínkách vydávání současné české literatury.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 17, 23. 4., s. 2
Annotation: Komentář k současnému stavu literatury a jejího vydávání.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 11, 12. 3., s. 2
Annotation: Odpověď na anketní otázku.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 6, 6. 2., s. 2
Annotation: Odpověď na anketní otázku.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 52, 27. 12., s. 2
Annotation: Odpověď na anketní otázku.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 51, 19. 12., s. 1 a 2
Annotation: Odpovědi na anketní otázku.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 49, 5. 12., s. 2
Annotation: Odpověď na anketní otázku; zejména o knihách K. Sýse.
Article
19
20