By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 90, 16. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 16, s. 2
Annotation: Úvaha o Bohumilu Hrabalovi jako básníkovi lidské svobody, zakódované v jazyce.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 90, 16. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 16, s. 2
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 72, 26. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 13, s. 1 a 3
Annotation: Esej o závěru života Bohumila Hrabala a o způsobu jeho smrti - autor je přesvědčen, že šlo o sebevraždu a své tvrzení podpírá mj. častým...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 4
Annotation: Článek, v němž autor popírá tvrzení, že rozhovor s Bohumilem Hrabalem v Tvorbě z ledna 1975, kde se B. H. hlásí k myšlenkám socialismu, "pročistil...
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 1
Annotation: Fejeton o Libni, Skupině 42 a Bohumilu Hrabalovi, původně otištěný v Kmenu č. 12 23. 3. 1989 k 75. výročí Hrabalova narození (nyní přetištěn...
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 1
Annotation: Úvaha o pojmech "pábení" a "pábitel", mj. v souvislosti se současným bezdomovectvím.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 2
Annotation: Vzpomínka na Bohumila Hrabala, především na hospodská setkávání.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 2
Annotation: Úvaha o posmrtných přátelích a vykladačích spisovatelů, s poznámkou o knize Radko Pytlíka věnované Bohumilu Hrabalovi.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 3
Annotation: Vzpomínka na Bohumila Hrabala.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 3
Annotation: Úvaha o smrti Bohumila Hrabala a Ernesta Hemingwaye.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 4
Annotation: Poznámka o věnování v Hrabalově knize Kluby poezie, odkazující na transparent vyvěšený Ludvíkem Hessem a jeho přáteli; s poznámkou o knize...
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 4
Annotation: Poznámka o filmových adaptacích děl Bohumila Hrabala a též o kauze nymburského gymnázia.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 12, 21. 3., s. 2
Annotation: Recenze dvou literárních místopisů.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 19, 13. 5., s. 4
Annotation: Tematicky těžko definovatelný fejeton s četnými odkazy na díla české literatury, mj. B. Hrabala.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 48, 28. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 13, 28. 3., s. 1
Annotation: Vzpomínka k 95. výročí narození 28. 3.; s několika snímky B. H. v čísle.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 19, 10. 5., s. 3
Annotation: Úvaha zmiňující mj. setkání s B. Hrabalem 22. 2. 1990 a vlastní dvě knihy vzpomínek.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 47, 8. 12., s. 2
Annotation: Fejeton o prezentaci řeckého vydání Postřižin (nakl. Gema publications) v Řecku.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 23, 16. 6., s. 2
Annotation: Referát o filmové adaptaci Hrabalova románu.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 16, 21. 4., s. 1 a 3
Annotation: O svém vztahu k B. Hrabalovi a prezentaci české literatury v Řecku.
Article