By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 220, 19. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 38, s. 2
Annotation: O díle B. Brouka, mj. jeho studii o K. H. Máchovi.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 12, 21. 3., s. 2
Annotation: Recenze dvou literárních místopisů.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 39, 30. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 2, 14. 1., s. 1
Annotation: Studie o dobovém kritickém ohlasu díla K. H. Máchy a jeho pozdější zkreslené interpretaci.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 2, 14. 1., s. 3
Annotation: Medailon; s poznámkou Předneseno na Slavíně u hrobu K. H. Máchy 5. listopadu 1986.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 45, 19. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 45, 19. 11., s. 3
Annotation: Studie v máchovském čísle.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 45, 19. 11., s. 4
Annotation: Úryvek z autorovy knihy Praha zednářská (BVD-Futura); na stránce otištěny dále "máchovské" verše E. Frantinové a Č. Vidmana.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 45, 19. 11., s. 1 a 3
Annotation: Vstupní esej máchovského čísla; připojeny reprodukce Autoportrétu J. Z. Quasta (s. 1) a šest básnických variací na Máchovu báseň Noc (autoři...
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 37, 12. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 42, 25. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 37, 20. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 34, 30. 8., s. 2
Annotation: Doslov k stejnojmenné životopisné knize autorky (Štíty, Pavel Ševčík - Veduta 2008).
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 43, 4. 11., s. 1 a 3
Annotation: Životopisný článek k 170. výročí Máchova úmrtí.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 28, 14. 7., s. 4
Annotation: Fejeton o literární tradici Mácha - Neruda - Hašler; s mezititulky Novináři, Dva bardové.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 16, 21. 4., s. 1 a 3
Annotation: Esej k 170. výročí vydání sbírky.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 4, 24. 1., s. 4
Annotation: Glosa k článku J. Chuchmy o převozu ostatků K.H. Máchy (Mladá fronta Dnes).
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 18, 3. 5., s. 1-2
Annotation: Studie.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 18, 3. 5., s. 2
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 18, 3. 5., s. 3
Annotation: Fejeton o stycích K.H.M. s rodinou Lori Šomkové.
Article