By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 24, 29. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 5, s. 4
Annotation: O fotografiích Jiřího Všetečky a jejich sepětím s poezií Vítězslava Nezvala.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 288, 11. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 50, s. 1
Annotation: O sporech mezi českými levicovými umělci a teoretiky umění o pojetí a hodnotě surrealismu v souvislosti se stanovisky české a sovětské komunistické...
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 229, 2. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 40, s. 2
Annotation: Recenze Uhdeho knihy Objevy pozdního čtenáře, polemizující zejména s jeho výroky o Vladislavu Vančurovi, Karlu Čapkovi, Karlu Poláčkovi, Otokaru...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 212, 11. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 37, s. 2
Annotation: Recenze Kukalova "románu-non-fiction-deníku", s poznámkami k jeho tematizovaným vzorům Michalu Vieweghovi a Vítězslavu Nezvalovi.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 200, 28. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 35, s. 1 a 3
Annotation: O vztahu V. Nezvala, J. Mahena, V. Vančury a dalších českých spisovatelů (a též autora článku) ke Slovensku; s úvodním redakčním blahopřáním...
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 112, 15. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 20, s. 2
Annotation: Článek zmiňující v této souvislosti především S. K. Neumanna a ve vzájemném vztahu pak F. Gellnera (jako protikladný případ), J. Wolkera,...
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 96, 24. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 17, s. 4
Annotation: Ironické poděkování J. Chuchmovi, polemizující s jeho článkem Dost bylo Blahynky (Víkend MfD, 23. 3. 2013, s. 37), kde kritizuje ediční práci...
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 90, 17. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 16, s. 1 a 3
Annotation: Obrana osobnosti a díla V. Nezvala, argumentující též nekrology v domácím i exilovém tisku a záznamy o jeho vystoupeních na podporu umlčovaných...
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 4
Annotation: Glosa o mylném tvrzení A. Strejčka, že V. Nezval napsal celého Edisona za jednu noc.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 249, 24. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 43, s. 4
Annotation: Polemika s textem J. Flaišmana, publikovaným na webu Institutu pro studium literatury (www.ipsl.cz, 21. 12. 2011), v němž autor uvádí své výhrady...
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 214, 12. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 37, s. 4
Annotation: Polemika s nekrologem P. Uhla o J. Šternovi v Právu (23. 8. 2012, s. 12; autor ani zdroj v článku neuveden), v němž Uhl poukazuje na Šternův obdiv...
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 6, 10. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o literárním večeru věnovaném V. Nezvalovi v Brně.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 5, 3. 2., s. 2
Annotation: Poznámka ke knize o K. Bieblovi.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 35, 2. 9., s. 1 a 3
Annotation: Jubilejní studie s kapitolami 1. Podivuhodný kouzelník: detail k jedné genezi?, 2. Manon je můj osud, 3. Dobře utajené zdroje básně noci Edison,...
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 27, 8. 7., s. 1 a 3
Annotation: Esej.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 6, 11. 2., s. 2
Annotation: Úvaha o potřebnosti symbiózy básnické tvorby a kritické reflexe, dokumentovaná na dvojících B. Pospíšil (básník) - A. Mikulášek (kritik),...
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 27, 16. 7., s. 4
Annotation: Glosa k údajnému zlovolnému potlačování J. Pelce, M. Floriana a V. Nezvala ve prospěch literátů stejných příjmení.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 20, 29. 5., s. 1
Annotation: Medailon k jubileu V. Nezvala; v čísle též několik dalších příspěvků (včetně obrazových) k tomuto jubileu.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 14, 4. 4., s. 3
Annotation: Poznámka v čísle k osmdesátinám M. Kundery.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 49, 13. 12., s. 1
Annotation: Výběr z dopisů V. Nezvalovi z 8. 6. 1940 (i s faksimile), 10. 1. 1942, 27. 1. 1944, 5. 6. 1945 a 31. 12. 1946; s poznámkou k 10. výročí úmrtí...
Article