By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 78, 2. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 14, s. 1 a 3
Annotation: O poezii J. S. Machara, se zvláštním důrazem na její politický rozměr; s poznámkami o podobnostech s pozdním dílem Karla Sýse.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 6, 8. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 2, s. 1 a 3
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 288, 11. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 50, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 288, 11. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 50, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 276, 27. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 48, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 118, 22. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 21, s. 2
Annotation: Dopis o pozdním objevu tvorby K. Sýse, M. Černíka a D. Strože.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 290, 12. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 50, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 290, 12. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 50, s. 2
Annotation: Poznámka popírající domněnky, že je M. Blahynka autorem článku Co musí být řečeno (Obrys - Kmen 2012, č. 43, s. 4), polemizujícího s textem...
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 255, 31. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 44, s. 2
Annotation: Poznámka o nejnovější básnické sbírce K. Sýse, přednesená při jejím křtu 17. 9. 2012.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 255, 31. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 44, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 255, 31. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 44, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 13, 28. 3., s. 2
Annotation: Recenze druhého vydání sbírky z r. 1989.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 13, 28. 3., s. 2
Annotation: Recenze 2. vydání sbírky z r. 1989.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 43, 4. 11., s. 4
Annotation: Komentář ironizující lexikum studie L. Machaly Prolegomena polistopadové české literatury (Britské listy); pseudonymním autorem M. Blahynka nebo...
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 40, 7. 10., s. 2
Annotation: Ohlas čtenáře z Městce Králové na polemiku vyvolanou kritikou časopisu z ultralevých pozic.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 38, 23. 9., s. 1 a 3
Annotation: Komentář uvádějící některé v knize zamlčené skutečnosti, zejména Strožova exilová vydání Foglarových knih, Sýsův rozhovor s Foglarem...
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 37, 16. 9., s. 2
Annotation: Recenze přeložené sbírky a sborníku.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 29, 22. 7., s. 2
Annotation: Medailon, zmiňující někdejší článek Zd. Troupa Karel Sýs - básník [Literární noviny č. 16/1990 - v medailonu ovšem bibliograficky neupřesněno],...
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 29, 22. 7., s. 2
Annotation: Recenze; s otištěnou ukázkou z knihy (s. 1 a 3) a s otištěnými Sýsovými básněmi (s. 3).
Article