By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 176, 31. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 31, s. 2
Annotation: Medailon D. Strože k jeho 70. narozeninám.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 176, 31. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 31, s. 2
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 118, 22. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 21, s. 2
Annotation: Dopis o pozdním objevu tvorby K. Sýse, M. Černíka a D. Strože.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 14, 4. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 10, 7. 3., s. 2
Annotation: Recenze, reagující polemicky na nominace filmové adaptace dramatu V. Havla Odcházení na cenu Český lev ve všech kategoriích a srovnávající...
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 47, 16. 12., s. 4
Annotation: Poznámka o článku D. Strože a agresivní reakci J. Peňáse.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 40, 7. 10., s. 2
Annotation: Ohlas čtenáře z Městce Králové na polemiku vyvolanou kritikou časopisu z ultralevých pozic.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 38, 23. 9., s. 1 a 3
Annotation: Komentář uvádějící některé v knize zamlčené skutečnosti, zejména Strožova exilová vydání Foglarových knih, Sýsův rozhovor s Foglarem...
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 30, 29. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 48, 10. 12., s. 4
Annotation: O posledních dvou sbírkách D. Strože u příležitosti jeho ocenění; s poděkováním oceněného.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 44, 12. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 36, 17. 9., s. 1 a 3
Annotation: Ukázky z knižního rozhovoru.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 36, 17. 9., s. 4
Annotation: Glosa k recenzi J. Peňáse (Lidové noviny, 31. 7. 2010) na knižní rozhovor D. Strože.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 33, 27. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 33, 27. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 22, 12. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
17
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 4, 23. 1., s. 4
Annotation: O vydání dvou sbírek J. Kostohryza v exilovém nakladatelství Obrys/Kontur - PmD (1981, 1985), literárních anketách Svobodné Evropy a anketě LN...
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 2, 9. 1., s. 1 a 3
Annotation: Úryvek z připravované stejnojmenné knihy-rozhovoru, mj. o K. Krylovi a exilovém časopisu Obrys.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 43, 24. 10., s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou Daniel Strož, básník, nakladatel, publicista, politik.
Article