By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 72, 26. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 13, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 60, 12. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 11, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 6, 8. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 2, s. 2
Annotation: Recenze
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 1, 2. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 1, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 154, 3. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 27, s. 4
Annotation: Esej o F. Kafkovi a psaní a čtení jako neukončeném procesu, citující mj. R. Barthese a W. Benjamina, a o interpretaci jeho textů R. Nejdlovou;...
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 154, 3. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 27, s. 1 a 3
Annotation: Ukázka z knihy o milostném životě F. Kafky, vycházející především z psychoanalytických teorií, kabalistiky a vzpomínek Kafkových přátel...
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 154, 3. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 27, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 124, 29. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 22, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 102, 2. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 18, s. 1
Annotation: Rozhovor o Křesťanově biografii Z. Nejedlého.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 43, 20. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 8, s. 2
Annotation: O filmu zobrazujícím mládí J. Fučíka a jeho režisérovi.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 249, 24. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 43, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 35, 2. 9., s. 2
Annotation: Recenze, kritická zejména k Pithartově předmluvě.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 47, 3. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 45, 19. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 48, 28. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 33, 15. 8., s. 2
Annotation: Recenze vycházející z článku R. Newburyho v deníku La Stampa.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 51, 27. 12., s. 2
Annotation: Recenze. - V čísle dále několik snímků a faksimile dopisů K. Součka.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 22, 31. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 31, 11. 8., s. 4
Annotation: Recenze, polemizující zejména s kapitolou o vydávání Foglarových knih v exilu.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 28, 21. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article