By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 1, 6. 1., s. 4
Annotation: Polemika s výroky V. Bělohradského o antisemitismu J. Nerudy.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 46, 9. 12., s. 1 a 3
Annotation: Referát o knize M. Pullmanna.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 35, 2. 9., s. 2
Annotation: Recenze, kritická zejména k Pithartově předmluvě.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 34, 26. 8., s. 2
Annotation: O údajně negativním ohlasu knihy při její prezentaci v Českém centru ve Vídni.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 32, 12. 8., s. 4
Annotation: O literárních ztvárněních historické látky.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 24, 17. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 23, 10. 6., s. 1 a 3
Annotation: Esej; proneseno na konferenci Unie českých spisovatelů.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 23, 10. 6., s. 3
Annotation: Úvaha; proneseno na konferenci Unie českých spisovatelů.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 23, 10. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 23, 10. 6., s. 4
Annotation: Úvaha, mj. vyzvedávající týdeník Obrys-Kmen; proneseno na konferenci Unie českých spisovatelů.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 20, 20. 5., s. 1 a 3
Annotation: Proneseno na stejnojmenné konferenci Unie českých spisovatelů.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 16, 22. 4., s. 1
Annotation: Úvaha; s poznámkou Příspěvek pro konferenci Unie českých spisovatelů na téma Pravdy a lži českých dějin.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 3, 21. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 3, 21. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 43, 5. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 34, 3. 9., s. 2
Annotation: Srovnávací recenze; s otištěnými ukázkami ze Sýsovy knihy (s. 1 a 3).
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 23, 19. 6., s. 2
Annotation: Kritická recenze.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 6, 6. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 4, 23. 1., s. 3
Annotation: Recenze; v čísle ještě další recenze a obsáhlá ukázka z díla Velmistr na Hradě (s. 1 a 3, o Ed. Benešovi a Em. Moravcovi).
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 48, 28. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article