By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 42, 19. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 8, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 294, 18. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 51, s. 4
Annotation: O autorově ocenění od Unie českých spisovatelů a o stavu a smyslu spisovatelských organizací v dnešním Česku; též se zmínkou o Čejkově...
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 282, 4. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 49, s. 2
Annotation: Laudatio na Jaroslava Čejku, získavšího cenu Unie českých spisovatelů; autor se zmiňuje též o marginalizaci Čejkova díla v současném režimu.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 282, 4. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 49, s. 2
Annotation: Laudatio na Věru Beranovou, získavší cenu Unie českých spisovatelů.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 282, 4. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 49, s. 3
Annotation: Laudatio na Jiřího Stana, získavšího cenu Unie českých spisovatelů.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 278, 28. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 48, s. 1
Annotation: O tvorbě V. Stýblové, u příležitosti jejího ocenění Unií českých spisovatelů za celoživotní dílo.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 278, 28. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 48, s. 2
Annotation: O tvorbě B. Sarnové, u příležitosti jejího ocenění Unií českých spisovatelů za literátní a výtvarnou tvorbu.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 278, 28. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 48, s. 2-3
Annotation: O tvorbě a politických aktivitách L. Procházkové, u příležitosti jejího ocenění Unií českých spisovatelů za občanskou angažovanost.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 278, 28. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 48, s. 3
Annotation: Děkovný projev L. Procházkové při obdržení Ceny Unie českých spisovatelů za občanskou angažovanost, především o práci na jejím románu...
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 237, 10. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 41, s. 4
Annotation: Poznámka o autorem založené neoficiální ceně za poezii, s připojeným přehledem dosud oceněných (od vzniku r. 2008).
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 48, 10. 12., s. 1
Annotation: Přehled výsledků; s přehledem oceněných v prvních čtyřech ročnících (2006-09).
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 48, 10. 12., s. 2
Annotation: Laudatio k ocenění M. Blahynky.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 48, 10. 12., s. 3
Annotation: O poezii P. Hejátka u příležitosti básníkova ocenění; s otištěním jeho veršů.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 48, 10. 12., s. 4
Annotation: Medailon u příležitosti autorova ocenění.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 48, 10. 12., s. 4
Annotation: O posledních dvou sbírkách D. Strože u příležitosti jeho ocenění; s poděkováním oceněného.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 16, 17. 4., s. 2
Annotation: Zpráva pod dvěma snímky zachycujícími tři medaile a tři laureáty (i s M. Klivarem).
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 50, 12. 12., s. 1
Annotation: Recenze -laudatio k udělení ceny.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 50, 12. 12., s. 2
Annotation: Laudatio k udělení ceny in memoriam.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 50, 12. 12., s. 2
Annotation: Laudatio k udělení ceny.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 50, 12. 12., s. 3
Annotation: Laudatio k udělení ceny za básnickou sbírku Třetí poločas.
Article