By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 20, 16. 5., s. 3
Annotation: O vztahu T. G. Masaryka k dílu J. W. Goetha, o němž svědčí mj. K. Čapek, s připojenou zprávou o úmrtí autora článku.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 16, 22. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 9, 4. 3., s. 3
Annotation: Článek.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 25, 2. 7., s. 1 a 3
Annotation: Studie; s poznámkou Předneseno na konferenci konané u příležitosti 125. výročí narození E. E. Kische 23. 4. 2010 v Městské knihovně v Praze....
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 17, 24. 4., s. 3
Annotation: Vzpomínka, hlavně ale na vlastní literární začátky a ilegální činnost za okupace; s poznámkou Tištěno z pozůstalosti.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 14, 3. 4., s. 3
Annotation: Medailon F. C. Weiskopfa.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 10, 6. 3., s. 2
Annotation: S poznámkou Věnováno Bedřichu Václavkovi, usmrcenému fenolovou injekcí 5. března 1943 v koncentračním táboře Osvětim.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 33, 15. 8., s. 2
Annotation: Recenze vycházející z článku R. Newburyho v deníku La Stampa.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 31, 1. 8., s. 2
Annotation: Medailon.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 22, 30. 5., s. 1 a 3
Annotation: Životopisný článek; s poznámkou Z autorova vystoupení na pražské konferenci k 60. výročí Kischovy smrti. Berlínský publicista Klaus Haupt...
Article
11
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 27, 12. 7., s. 1, 3-4
Annotation: Poznámky k otištěným úryvkům z různých pramenů o F. Kafkovi.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 46, 1. 12., s. 2
Annotation: Medailon.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 49, 16. 12., s. 3
Annotation: Medailon.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 33, 18. 8., s. 2
Annotation: Medailon k 60. výročí úmrtí B.B.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 27, 7. 7., s. 2
Annotation: Zpráva o besedách s A. Lustigem o F. Kafkovi pořádaných Slovensko-českým klubem SR v Tatranské Lomnici a Tatranských Matliarech.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 34, 26. 8., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání knihy a k výstavě pořádané Spolkem přátel Josefa Mühlbergera.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 34, 26. 8., s. 1
Annotation: Medailon k otištěnému úryvku z rukopisné monografie V.R. Ozvěny času o česko-německých literárních vztazích.
Article
19
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 2, 9. 1., s. 2
Annotation: Recenze; též o recepci díla F. Kafky po roce 1989.
Article