By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 20, 20. 5., s. 1 a 3
Annotation: Proneseno na stejnojmenné konferenci Unie českých spisovatelů.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 19, 13. 5., s. 2
Annotation: O průběhu konference Unie českých spisovatelů; s otištěním několika příspěvků.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 49, 17. 12., s. 2
Annotation: Zpráva člena Unie českých spisovatelů o literárním spolku v Hrádku nad Nisou.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 47, 3. 12., s. 3
Annotation: Přetisk dokumentu - stanoviska přijatého 21. 4. 1989 předsednictvem Svazu čs. spisovatelů k protestům zahraničních kulturních organizací proti...
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 15, 10. 4., s. 2
Annotation: O literárně hudebním pořadu skupiny příznivců poezie Hořeček v Městské knihovně 19. 3. 2010.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 47, 21. 11., s. 2
Annotation: O projevu prezidenta Beneše na sjezdu českých spisovatelů 16. 6. 1946.
Article
7
8
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 8, 21. 2., s. 2
Annotation: Prohlášení vydané na konferenci Unie českých spisovatelů; s diskusními příspěvky otištěnými v čísle.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 1, 3. 1., s. 4
Annotation: Komentář k článku P. Musílka o Valné hromadě Obce spisovatelů 15. 11. 2008; s přetištěním článku z internetové stránky autora.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 16, 19. 4., s. 1
Annotation: Komentář k článku M. Platzové Mdlá pachuť české literatury (Respekt č. 10/2008) o novém předsedovi Obce českých spisovatelů V. Křivánkovi...
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 9, 1. 3., s. 1 a 3
Annotation: O akcích Mezinárodní společnosti Jaroslava Haška a občanského sdružení Za obnovení nesmrtelnosti Jaroslava Haška.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 4, 26. 1., s. 3
Annotation: Datováno 12. 1. 2008; v čísle ještě několik dalších dokumentů z kongresu organizace.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 3, 20. 1., s. 2
Annotation: Vzpomínka mj. na vystoupení J. Škvoreckého; s redakční poznámkou k pětasedmdesátinám autora vzpomínky 20. 1.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 21, 26. 5., s. 4
Annotation: Kritická glosa k rozhlasové vzpomínce J. Ješe na 2. sjezd čs. spisovatelů v roce 1956 a postavení J. Seiferta v té době.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 49, 9. 12., s. 3
Annotation: Dokument datovaný 24. 10. 2005.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 47, 25. 11.; č. 48, 2. 12., s. 1, 3, s. 1, 3
Annotation: S poznámkou Předneseno na konferenci Česká literatura v Evropské unii 24. září 2005.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 44, 4. 11., s. 2
Annotation: Prohlášení.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 38, 23. 9., s. 4
Annotation: Komentář k obsahu č. 31 bulletinu (červen 2005) zabývajícího se situací v Obci spisovatelů; s obsáhlou citací z přetištěného článku J....
Article