By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 12, 21. 3., s. 2
Annotation: Životopisný článek o W. Whitmanovi s poznámkou o českých překladech jeho díla.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 4, 27. 1., s. 3
Annotation: Poznámka k ukázce ze sbírky básní M. Tásose (recenzované v témže čísle na s. 2), mj. o autorovi a překladatelčině seznámení s textem.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 37, 16. 9., s. 2
Annotation: Recenze přeložené sbírky a sborníku.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 21, 27. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 5, 4. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 39, 8. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 39, 8. 10., s. 2
Annotation: O posmrtném ocenění bulharského básníka a překladatele české poezie V. Rakovského a o básnické antologii I. Dorovského.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 36, 17. 9., s. 3
Annotation: Dvě recenze.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 18, 15. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 11, 13. 3., s. 2
Annotation: Recenze, kritická k doslovu P. Šrámka.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 6, 6. 2., s. 2
Annotation: Recenze dvojjazyčné publikace; převzato zřejmě z: Literatura foiro 242, prosinec 2009.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 49, 5. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 43, 24. 10., s. 2
Annotation: Recenze; na téže straně též další recenze I. Dorovského a poznámka K. Sýse.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 25, 20. 6., s. 2
Annotation: Laudatio pronesené předsedou Česko-vietnamské společnosti při udělení ceny vietnamskému bohemistovi; s výčtem jeho děl.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 39, 4. 10., s. 2
Annotation: Medailon propagátora české poezie ve Vietnamu.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 37, 20. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 15, 12. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 7, 16. 2., s. 3
Annotation: O české tradici puškinovských překladů v souvislosti s 2. vydáním zrcadlového překladu Evžena Oněgina.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 6, 9. 2., s. 2
Annotation: Vzpomínka na A. Pludka u příležitosti 85. výročí jeho narození a chystaného překladu jeho díla do řečtiny.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 3, 19. 1., s. 2
Annotation: Medailon vietnamského bohemisty a překladatele české literatury u příležitosti vydání jeho výboru z básní J. Seiferta; s reprodukcí knižních...
Article