By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 296, 19. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 51, s. 2
Annotation: Recenze knihy textů M. Černíka a J. Lady s Ladovými ilustracemi.
Article
202
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 296, 19. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 51, s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor o současné společnosti, svobodě a umělecké tvorbě.
Article
203
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 290, 12. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 50, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
204
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 290, 12. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 50, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
205
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 290, 12. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 50, s. 2
Annotation: Poznámka popírající domněnky, že je M. Blahynka autorem článku Co musí být řečeno (Obrys - Kmen 2012, č. 43, s. 4), polemizujícího s textem...
Article
206
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 290, 12. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 50, s. 2
Annotation: Úvaha o současné situaci české literatury.
Article
207
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 290, 12. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 50, s. 3
Annotation: Rozhovor s vnukem J. Haška, především o jeho dědečkovi, sochách R. Dvořáka inspirovaných jeho dílem a jeho vlivu na J. Hellera.
Article
208
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 290, 12. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 50, s. 4
Annotation: O A. V. Fričovi, jeho předcích, životě a politických aktivitách.
Article
209
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 290, 12. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 50, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
210
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 284, 5. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 49, s. 1 a 3
Article
211
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 284, 5. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 49, s. 2
Annotation: Recenzní poznámka o sbírkách M. Kozelky.
Article
212
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 284, 5. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 49, s. 2
Annotation: Medailon.
Article
213
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 284, 5. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 49, s. 2
Annotation: O životě, díle a smrti ilustrátora J. V.
Article
214
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 278, 28. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 48, s. 1
Annotation: O tvorbě V. Stýblové, u příležitosti jejího ocenění Unií českých spisovatelů za celoživotní dílo.
Article
215
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 278, 28. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 48, s. 2
Annotation: O tvorbě B. Sarnové, u příležitosti jejího ocenění Unií českých spisovatelů za literátní a výtvarnou tvorbu.
Article
216
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 278, 28. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 48, s. 2-3
Annotation: O tvorbě a politických aktivitách L. Procházkové, u příležitosti jejího ocenění Unií českých spisovatelů za občanskou angažovanost.
Article
217
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 278, 28. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 48, s. 3
Annotation: Děkovný projev L. Procházkové při obdržení Ceny Unie českých spisovatelů za občanskou angažovanost, především o práci na jejím románu...
Article
218
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 267, 14. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 46, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
219
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 267, 14. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 46, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
220
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 261, 7. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 45, s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor o české literatuře, politice, Žáčkově životě a tvorbě.
Article