By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 1
Annotation: Vzpomínka na Bohumila Hrabala; úryvek z článku Pozdrav malíře, otištěném v Kmenu č. 12 23. 3. 1989.
Article
22
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 2
Annotation: Vzpomínka na Bohumila Hrabala, především na hospodská setkávání.
Article
23
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 2
Annotation: Úvaha o posmrtných přátelích a vykladačích spisovatelů, s poznámkou o knize Radko Pytlíka věnované Bohumilu Hrabalovi.
Article
24
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 3
Annotation: Vzpomínka na Bohumila Hrabala.
Article
25
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 3
Annotation: Úvaha o smrti Bohumila Hrabala a Ernesta Hemingwaye.
Article
26
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 4
Annotation: Poznámka o věnování v Hrabalově knize Kluby poezie, odkazující na transparent vyvěšený Ludvíkem Hessem a jeho přáteli; s poznámkou o knize...
Article
27
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 4
Annotation: Poznámka o filmových adaptacích děl Bohumila Hrabala a též o kauze nymburského gymnázia.
Article
28
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 60, 12. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 11, s. 1
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o J. P. k jeho 70. narozeninám, připojená k ukázce z jeho poezie.
Article
29
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 60, 12. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 11, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
30
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 54, 5. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 10, s. 1 a 3
Annotation: Fejeton namířený proti "polistopadovým" autorům.
Article
31
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 54, 5. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 10, s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
32
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 54, 5. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 10, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
33
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 54, 5. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 10, s. 4
Annotation: Soubor medailonů českých literárních osobností k výročím jejich narození či úmrtí.
Article
34
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 48, 26. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 9, s. 2
Annotation: Poznámka o česko-polské literární soutěži pro děti a jejich prarodiče, nazvané Moji prarodiče píší básně; 1. místo na české straně...
Article
35
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 48, 26. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 9, s. 2
Annotation: Nekrolog; s poznámkou o Záchových dosud nevydaných detektivních prózách.
Article
36
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 42, 19. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 8, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
37
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 36, 12. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 7, s. 1 a 3
Annotation: O vlastním kulturním a pedagogickém působení ovlivněném českou druhou kulturou normalizačního období.
Article
38
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 36, 12. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 7, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
39
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 36, 12. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 7, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
40
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 36, 12. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 7, s. 4
Annotation: Soubor medailonů českých literárních osobností k výročím jejich narození či úmrtí.
Article