By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 252, 30. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 44, s. 1 a 3; roč. 24, 2014, č. 1, 2. 1., s. 1 a 3; roč. 24, č. 60, 12. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 11, s. 1 a 3; roč. 24, č. 147, 25. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 10, s. 1.; roč. 24, 2014, č. 212, 10. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 21, s. 1; roč. 25, 2015, č. 11, 14. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 2, s. 1
Annotation: Recenze.
Article
82
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 247, 23. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 43, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
83
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 247, 23. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 43, s. 3
Annotation: Rozhovor o nedávno vydaném almanachu s jeho editorkou.
Article
84
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 247, 23. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 43, s. 1 a 3
Annotation: Esej o národní identitě a kultuře.
Article
85
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 247, 23. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 43, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
86
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 241, 16. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 42, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
87
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 241, 16. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 42, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
88
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 241, 16. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 42, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
89
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 229, 2. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 40, s. 2
Annotation: Poznámka k článku Jaromíra Sedláka o poválečné české recepci (především filosofického) díla J. P. Satra a o zájmu o existencialismus v...
Article
90
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 229, 2. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 40, s. 2
Annotation: Recenze Uhdeho knihy Objevy pozdního čtenáře, polemizující zejména s jeho výroky o Vladislavu Vančurovi, Karlu Čapkovi, Karlu Poláčkovi, Otokaru...
Article
91
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 229, 2. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 40, s. 3
Annotation: Rozhovor o autorově literární tvorbě a práci v časopise ABC.
Article
92
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 224, 25. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 39, s. 2
Annotation: O letošním ročníku Šrámkovy Sobotky, kde bylo připomenuto dvojité výročí Jaroslava Haška a opomenut jubilant Julius Fučík, o knize Ludmily...
Article
93
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 224, 25. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 39, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
94
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 218, 18. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 38, s. 1
Annotation: Esej o etické stránce umění, pozici umělce ve společnosti a o společenské a kulturní "normalizaci" probíhající v USA od 80. let.
Article
95
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 218, 18. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 38, s. 2
Annotation: Recenzní poznámky o dvou sbírkách Milana Dubského.
Article
96
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 218, 18. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 38, s. 2
Annotation: Recenze dvou próz Ivo Fencla.
Article
97
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 218, 18. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 38, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
98
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 212, 11. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 37, s. 2
Annotation: Recenze Kukalova "románu-non-fiction-deníku", s poznámkami k jeho tematizovaným vzorům Michalu Vieweghovi a Vítězslavu Nezvalovi.
Article
99
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 212, 11. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 37, s. 4
Annotation: Krátký medailon Věry Pickové k 10. výročí jejího úmrtí, připojený k její vzpomínce na prázdniny na Podkarpatské Rusi v r. 1938, se zmínkami...
Article
100
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 212, 11. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 37, s. 1 a 3
Annotation: Článek k 1150. výročí příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.
Article