By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 118, 22. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 21, s. 2
Annotation: Dopis o pozdním objevu tvorby K. Sýse, M. Černíka a D. Strože.
Article
142
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 118, 22. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 21, s. 2
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
143
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 118, 22. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 21, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
144
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 112, 15. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 20, s. 1 a 3
Annotation: Odpovědi na anketní otázky čtenářské ankety Unie českých spisovatelů (započaté v č. 5/2013 Obrysu-Kmene), vytištěné jako samostatný článek.
Article
145
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 112, 15. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 20, s. 2
Annotation: Článek zmiňující v této souvislosti především S. K. Neumanna a ve vzájemném vztahu pak F. Gellnera (jako protikladný případ), J. Wolkera,...
Article
146
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 112, 15. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 20, s. 4
Annotation: O dnešním čtení díla J. Haška a především o práci R. Pytlíka na tomto poli.
Article
147
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 107, 9. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 19, s. 2
Annotation: Rozhovor o pražském festivalu ruskojazyčných spisovatelů, časopisu Pražský Parnas, Levického literárním díle a jeho vztahu k J. Fučíkovi.
Article
148
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 102, 2. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 18, s. 1
Annotation: Rozhovor o Křesťanově biografii Z. Nejedlého.
Article
149
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 102, 2. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 18, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
150
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 102, 2. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 18, s. 2
Annotation: Nekrolog o Z. F. (zemřel 4. 4. 2013 v Praze).
Article
151
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 102, 2. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 18, s. 4
Annotation: Soubor medailonů mj. i českých literárních osobností k výročím jejich narození či úmrtí
Article
152
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 102, 2. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 18, s. 4
Annotation: Vzpomínka na A. Lustiga.
Article
153
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 96, 24. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 17, s. 1 a 3
Annotation: Studie.
Article
154
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 96, 24. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 17, s. 4
Annotation: Ironické poděkování J. Chuchmovi, polemizující s jeho článkem Dost bylo Blahynky (Víkend MfD, 23. 3. 2013, s. 37), kde kritizuje ediční práci...
Article
155
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 164, 17. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 29, s. 1 a 3
Annotation: Studie.
Article
156
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 90, 17. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 16, s. 1 a 3
Annotation: Obrana osobnosti a díla V. Nezvala, argumentující též nekrology v domácím i exilovém tisku a záznamy o jeho vystoupeních na podporu umlčovaných...
Article
157
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 84, 10. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 15, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
158
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 78, 3. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 14, s. 2
Annotation: Nekrolog spisovatele zemřelého 30. 12. 2012, který je zde pro své autorské zaměření na oblast Šumavy přirovnáván ke K. Klostermannovi.
Article
159
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 78, 3. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 14, s. 1
Annotation: Soubor proslovů.
Article
160
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 73, 27. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 13, s. 2
Annotation: Recenze.
Article