By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 73, 27. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 13, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
162
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 73, 27. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 13, s. 2
Annotation: O bizarnosti a grotesce v díle (a životě) K. M. Čapka Choda.
Article
163
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 1
Annotation: Úvaha o J. Fučíkovi a hodnotách, které představuje jeho odkaz, v konfrontaci zejména s K. Schwarzenbergem a jeho podopovateli; předneseno na shromáždění...
Article
164
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 2
Annotation: Referát o divadelní inscenaci - kabaretu z textů J. Kainara.
Article
165
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 2
Annotation: Poznámka o prvním čísle obnoveného časopisu věnovaného J. Mahenovi a jeho dílu.
Article
166
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 3
Annotation: Úvaha o odstraňování pomníků a jejich návratech; předneseno na shromáždění u navrácené sochy J. Fučíka na Olšanských hřbitovech 22....
Article
167
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 4
Annotation: Glosa o mylném tvrzení A. Strejčka, že V. Nezval napsal celého Edisona za jednu noc.
Article
168
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 61, 13. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 11, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
169
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 55, 6. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 10, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
170
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 55, 6. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 10, s. 2
Annotation: O činnosti českých esperantistů, především o jejich publikacích a akcích připomínajících nedožité 90. narozeniny Z. Bergrové.
Article
171
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 55, 6. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 10, s. 4
Annotation: Soubor medailonů českých literárních osobností k výročím jejich narození či úmrtí.
Article
172
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 49, 27. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 9, s. 1
Annotation: Medailon.
Article
173
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 49, 27. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 9, s. 3
Annotation: Poznámka o poezii M. Černíka, pronesená na úvod k jeho autorskému čtení.
Article
174
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 49, 27. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 9, s. 2
Annotation: Medailon.
Article
175
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 49, 27. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 9, s. 2
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
176
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 43, 20. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 8, s. 2
Annotation: Recenze souboru aforismů J. Faltuse, též s poznámkou o jeho poslední sbírce básní pro děti a výtvarné tvorbě.
Article
177
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 43, 20. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 8, s. 2
Annotation: O filmu zobrazujícím mládí J. Fučíka a jeho režisérovi.
Article
178
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 43, 20. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 8, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
179
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 43, 20. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 8, s. 3
Annotation: O současném obrazu a připomínání památky J. Fučíka.
Article
180
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 37, 13. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 7, s. 2
Annotation: O J. Fraňkovi a jeho díle.
Article