By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [1]-[5]
Annotation: Básně ze sbírky "Hlohový vítr" a "Dvacet pozdních básní".
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [6]-[13] [([1]-7)
Annotation: Vyprávění Ivana Slavíka o své ediční práci, literárních inspiracích a dějinách českých zemí, hlavně o významu svatých.
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [14]-[19] ([1]-6)
Annotation: Povídka; datováno "listopad 1989".
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [20]
Annotation: Báseň datovaná "říjen 89".
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [21]-[24]
Annotation: Básně.
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [25]-[43] ([1]-18)
Annotation: Povídka, datovaná "3. 11. 1989".
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [52]-[56] ([1]-5)
Annotation: Povídka.
Article
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [57]-[63] ([1]-7)
Annotation: Komentář k nově nastalé situaci svobodné literární tvorby - autor upozorňuje na specifika kultury, která nemá dlouhodobou zkušenost s cenzurou,...
Article
9
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [64]-[71] ([1]-8)
Annotation: Zamyšlení nad morální zodpovědností literárních autorů, hledání odpovědi na otázku, zda je dílo automaticky propojeno s osobním charakterem...
Article
10
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [100]-[103]
Annotation: Fejeton komentující autorovu situaci v nastalé svobodě; datováno "11.12.1989".
Article
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [72]-[74]
Annotation: Fejeton přirovnávající politický zvrat v r. 1989 k divadelnímu představení; datováno "3. prosince 1989".
Article
12
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [77]-[82]
Annotation: Recenze časopisu "Lettre internationale" (v italské verzi "Lettera internazionale").
Article
13
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [83]-[88] ([1]-6)
Annotation: Recenze na knihu "Svatba ve vypůjčených šatech"; datováno "Říjen 1989".
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [89]-[95]
Annotation: Recenze na tři vybrané publikace.
Article
15
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [96]
Annotation: Fejeton o revoluci v r. 1989, zmíněn D. Tatarka.
Article
16
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [97]-[99]
Annotation: Fejeton o budoucnosti.
Article
17
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [9], listopad, s. [2]
Annotation: Usnesení nově ustaveného PEN klubu - zápis ze schůze PEN klubu v několika bodech.
Article
18
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [9], listopad, s. [3]-[12] ([1]-10)
Annotation: Úvaha nad mocí slova - sepsáno u příležitosti udělení Mírové ceny německých knihkupců a nakladatelů; datováno "Hrádeček, 25. 7. 1989".
Article
19
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [9], listopad, s. [14]-[18]
Annotation: Nekrolog J. Skácela († 7. 11. 1989, Brno) s ukázkami jeho básní; datováno "V Brně 14. listopadu 1989".
Article
20
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [9], listopad, s. [19]-[20]
Annotation: Báseň.
Article