By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 16, 19. 1., příl. Orientace, s. i-ii
Annotation: Článek k 120. výročí založení Lidových novin.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 163, 14. 7., příl. Orientace, s. 5
Annotation: Životopisná stať.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 54, 3. 3., příl. Orientace, s. 26-27
Annotation: Rozhovor, s připojenou biografickou poznámkou Pavel Reisenauer (s. 27).
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 171, 23. 7., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Poznámka k fotoreprintu svazků 1-3 (Jindřich Štyrský, říjen 1930 - duben 1933).
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 24, 29. 1., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Recenze dvojčísla 5/6, zejména statí N. Heinrichové Vídeňská kavárenská literatura a I. Říhy Kódy české literární stylizace o díle K....
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 164, 17. 7., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Recenze 29. čísla internetového časopisu vydávaného Portálem české literatury (red. Viktor Debnár a Jaroslav Balvín).
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 84, 10. 4., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o grantové podpoře vydávání knih a literárních časopisů vyvolaná neposkytnutím ministerského grantu internetovému časopisu iLiteratura.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 67, 20. 3., příl. Orientace, s. 32
Annotation: O Babylonu č. 7 s rozhovory s P. Šrutem a V. Novákovou-Brázdovou; v rubrice Kulturní revue.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 49, 27. 2., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Recenze dvojčísla 25/26 s tematickým názvem Nová Evropa; podrobněji o rozhovoru R. Kopáče s A. Kareninovou.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 13, 16. 1., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Recenze regionální literární ročenky.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 190, 15. 8., příl. Orientace, s. 19
Annotation: Recenze; o "tvrdém" jádru kritiků RR a KPRR, "zakladatelích" J. Lopatkovi a A. A. Stankovičovi a o kritické publicistice, mj. Vl. Justa, Jiřího...
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 119, 23. 5., příl. Orientace, s. 24
Annotation: O článku Udání Milana Kundery (Respekt č. 42/2008) a studii A. Hradilka a M. Tichého Osudová mise Moravcova kurýra - příběh plukovníka letectva...
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 113, 16. 5., příl. Orientace, s. 23
Annotation: Recenze 2. čísla nového časopisu v rubrice Minirecenze.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 246, 18. 10., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Komentář k medializaci policejního dokumentu Respektem; v rubrice Historická lekce.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 274, 24. 11., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Profil časopisu.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 251, 27. 10., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze čísla 2/2007.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 140, 16. 6., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze dvojčísla 1/2 ročníku 6 s bibliografií dosavadních 14 čísel.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 128, 2. 6., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze čísla 1/2007.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 122, 26. 5., příl. Orientace, s. 6
Annotation: O proměnách časopisu Proglas od roku 1989; v posledním odstavci glosována studie J. Hanuše o románu Jana Nováka (Proglas č. 2/2007).
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 116, 19. 5., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze dvojčísla 73/74 s tématy kulturního pluralismu a Kanady.
Article