By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 245, 20. 10., příl. Orientace, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 248, 22. 10., příl. Orientace, s. 4
Annotation: Úvaha na estetické téma u příležitosti vydání publikace U. Eca.
Article
3
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 1, s. 31-35
Annotation: Esej.
Article
4
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 4, s. 50-56
Annotation: O filosofických výkladech uměleckého díla v 19. a 20. století.
Article
5
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 3, s. 72-75
Annotation: O současné epoše umění bez estetického tvaru.
Article
6
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 1, s. 39-47
Annotation: O filosofii Martina Heideggra v souvislosti s dnešní krizí estetiky.
Article
7
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 5, s. 61-65
Annotation: O tendenci k frázovitému užívání estetických pojmů, mj. v literární kritice; s rozborem pojmů autentičnost a neautentičnost.
Article
8
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 1, s. 94-96
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 4, 1969, č. 6, s. 92-93
Annotation: O přednášce E. Fischera proslovené na zasedání slovinského Penklubu v Piranu.
Article
10
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 4, 1969, č. 1, s. 84-94
Annotation: Dokončení studie otiskované v r. 1968.
Article
11
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 4, 1969, č. 1, s. 72-78
Annotation: O estetice I. K.
Article
12
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 4, 1969, č. 2, s. 67-80
Annotation: O prostorovém popisu modelů kultury.
Article
13
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 3, s. 59-68
Annotation: Studie o klasicích psychoanalytické metody; též o společných rysech psychoanalýzy a umělecké tvorby, zejména avantgardní. Úryvek z přednášky...
Article
14
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 6, s. 66-74
Annotation: Studie.
Article
15
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 4, s. 91-92
Annotation: Studie o vztahu umění a kultury.
Article
16
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 5, s. 53-62; č. 6, s. 75-83
Annotation: Studie s ediční poznámkou.
Article
17
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 1, s. 39-43
Annotation: Studie o estetické hodnotě v umění a v mimouměleckých projevech.
Article
18
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 2, s. 91-94
Annotation: Studie mj. o estetických názorech Juliena Bendy a Alaina (vl. jménem Émile Chartier).
Article
19
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 2, s. 72-73
Annotation: Studie o poměru intelektu a umění.
Article
20
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 5, s. 21-27
Annotation: Studie o poměru mezi ruským formalismem a českým strukturalismem; též o kontinuitě vývojové linie pražské estetické školy 19. století a strukturalismu.
Article