By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 49, 27. 2., příl. Orientace, s. v
Annotation: Esej věnovaný dílu U. Eca.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 43, 20. 2., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Polemika s názory G. Dierny na úroveň italské bohemistiky a na informace týkající se profesorky A. Cosentinové, které zazněly v rozhovoru G....
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 205, 1. 9., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 89, 14. 4., příl. Orientace, s. 12
Annotation: Referát o 22. ročníku Festivalu spisovatelů.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 219, 17. 9., příl. Orientace, s. 23
Annotation: Úvaha založená na čtenářských výzkumech J. Trávníčka.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 149, 25. 6., příl. Orientace, s. 21-22
Annotation: Studie s mezititulky Holokaust se zvířecími tvářemi, Číst komiks je přirozené, Obrázky místo učebnice, Underground a Kafka, Reportér, který...
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 149, 25. 6., příl. Orientace, s. 25
Annotation: Studie uvádějící jako příklad mj. román Jana Křesadla.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 60, 12. 3., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o historické osobnosti A. Koniáše a jeho pozdějším zkresleném obrazu.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 54, 5. 3., příl. Orientace, s. 21-22
Annotation: Komentář k očekávanému daňovému navýšení a jeho dopadu na knižní trh. - Připojen kontradikční rozhovor s docentem ekonomie z Vysoké školy...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 12, 15. 1., příl. Orientace, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 176, 31. 7., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o tištěných a elektronických knihách a jejich budoucnosti.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 37, 13. 2., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 271, 21. 11., příl. Orientace, s. 27
Annotation: Přehledová stať s mezititulky Od motáků k videojournalu, Samizdat nebyl jen jeden, Zrození souostroví samizdatu.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 243, 17. 10., příl. Orientace, s. 21-22
Annotation: O 25. ročníku veletrhu; připojen rozhovor s K. Janouchovou u příležitosti prezentace její nejnovější knihy Sesterství.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 149, 27. 6., příl. Orientace, s. 23
Annotation: Fejeton.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 143, 20. 6., příl. Orientace, s. 23
Annotation: Fejeton v rubrice O knihách.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 113, 16. 5., příl. Orientace, s. 23
Annotation: Fejeton o zobrazování sexu v současné literatuře.
Article
20