By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 163, 15. 7., příl. Orientace, s. 3
Annotation: Recenze s mezititulky Teoretik, nebo spisovatel?, Mezi vysokou a masovou kulturou, Na ramenou svých obrů, Obecná teorie kultury.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 111, 13. 5., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 248, 23. 10., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Úvaha, v první části o kázání jako literárním žánru.
Article
4
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 1, s. 94-96
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 5, s. 54-60
Annotation: O vztahu českého strukturalismu k současným metodám západoevropského strukturalismu; s rozborem studie Tzvetana Todorova o strukturální poetice...
Article
6
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 1, s. 70-76
Annotation: Kategorizace syntagmat.
Article
7
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 5, s. 39-53
Annotation: O vývoji sémiologie jako metody zkoumání literárních textů; též o jejím vztahu k strukturalismu a o její aplikaci na kritiku.
Article
8
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 6, s. 90
Annotation: Glosa.
Article
9
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 5, s. 80-81
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 3, s. 66-68
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 6, s. 62-68
Annotation: Výňatek z prvé kapitoly knihy L. G. Pour une sociologie du roman (Paříž 1964) v autorově úpravě textu pro německý časopis Alternative.
Article
12
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 6, s. 34-43
Annotation: O Pambiblii, šesté kapitole Pampaedie; je věnována otázkám univerzální knihy a metodice spisování.
Article
13
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 6, s. 44-55
Annotation: O strukturalistické škole na Tartuské státní universitě v Estonsku.
Article
14
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 4, 1969, č. 3, s. 69-74; č. 4, s. 50-56
Annotation: O tzv. postmoderní literatuře a kritice, zejména americké.
Article
15
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 4, 1969, č. 2, s. 64-65
Annotation: Pokračování polemiky s O. Susem z roku 1968 (Plamen, č. 6 a Orientace, č. 5).
Article
16
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 4, 1969, č. 3, s. 61-68
Annotation: Úryvek z knihy studií.
Article
17
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 4, 1969, č. 4, s. 92-93
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 4, 1969, č. 4, s. 94-95
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 4, 1969, č. 1, s. 58-64
Annotation: O celistvém díle jako znaku.
Article
20
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 4, 1969, č. 3, s. 94-95
Annotation: Recenze.
Article