By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2061
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 2, s. 57-61
Annotation: Recenze.
Article
2062
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 3, s. 75-79
Annotation: Recenze.
Article
2063
2064
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- roč. 1, 1966, č. 5, s. 91-92
Annotation: Polemika s článkem J. Hájka (Plamen, č. 10).
Article
2065
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 2, s. 11
Annotation: Redakční komentář k ukázkám z poezie R. Altschula, K. Hynka, V. Effenbergra, Z. Havlíčka; též o ostatních členech skupiny.
Article
2066
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 3, s. 94-95
Annotation: Kritika článku M. Vacíka (Impuls, č. 4).
Article
2067
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 6, s. 93-94
Annotation: Odpověď na článek O. Suse (Orientace, č. 3).
Article
2068
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 8, s. 13-17
Annotation: Beseda.
Article
2069
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 6, s. 29-41
Annotation: Kritické glosy k studii M. Blahynky otištěné ve sborníku.
Article
2070
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 5, s. 85-88
Annotation: Stylistický rozbor.
Article
2071
2073
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 1, s. 61
Annotation: Polemika s recenzí M. B. (Rudé právo 8. 2.).
Article
2074
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 3, s. 59-70
Annotation: Kritické poznámky k článku R. Š. (ČJL, č. 9).
Article
2075
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 5, s. 93-94
Annotation: Glosa.
Article
2076
2077
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 4, s. 6-15
Annotation: O úpadku imaginace V. N. před roztržkou se surrealisty; se srovnáním textu básně Vyzvání přátelům z let 1931-1951. Z připravované knihy Realita...
Article
2078
2079
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 2, s. 91-92
Annotation: Polemická glosa k článku M. Blahynky (Impuls, č. 1).
Article