By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 10, říjen, s. 25-26
Annotation: Recenze 2., opraveného a rozšířeného vydání sbírky.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 12, prosinec, s. 11-13
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 12, prosinec, s. 1
Annotation: Úvodník. Mj. informace o udělení Ceny B. Polana I. Huclovi. Čestná uznání získali E. Válková a P. Švácha.
Article