By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 12-13
Annotation: Článek o literárním kritikovi a historikovi V. Novotném a o básnících K. Šiktancovi a J. V. Svobodovi.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 1-2
Annotation: Zpráva o pásmu poezie J. Žáčka a hudebních skladbách, inspirovaných Žáčkovými texty, které uvedlo Západočeské hudební centrum v Domě...
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 5, květen, příl. Listy Ason-klubu, č. 5, s. 8
Annotation: Článek o básních v próze R. Jandy "Bohorovné horory : (Kruté dásně v próze)", o próze V. Englera "Ve hvězdách" a o básnických sbírkách...
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 4, duben, s. 21-23
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 7
Annotation: Článek o trampském časopise "Zpoždění slunečního vlaku", povídkách V. Špinkové "Pořád je čemu se smát", o básnické sbírce E. Uldmannové...
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 3, březen, s. 21-23
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 7-8
Annotation: Rozhovor s básníkem F. Korytou o jeho sbírce "Fotogenické problémy" a slam poetry; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 7).
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 6-7
Annotation: Článek o povídkách J. Světlíka "Vousatý lenivec", o monografii A. Zemančíkové "Zpětné zakreslení cesty : činohra Národního divadla v letech...
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 1-2
Annotation: Přehled literárních a kulturních akcí v Plzeňském kraji.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 1, leden, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 5
Annotation: Komentář k básnické sbírce V. Špinkové "Opuštěné doupě : verše na obrazy Marie Čermínové-TOYEN", k básnické sbírce E. Válkové "Tolikrát...
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 10, říjen, s. 21-23
Annotation: Reportáž o uvedení básnické sbírky I. Hucla "Návrat ke kruhu", které proběhlo v létě na zámku v Nebílovech.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 2
Annotation: Zpráva o uložení ostatků básníka J. Hrubého do čestného hrobu města Plzně.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 7
Annotation: Zpráva o literárním festivalu "Den poezie".
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 1
Annotation: Zpráva o básnickém antologii "Krátká báseň" a o básnické výzvě J. Sojky a P. Čermáčka "Vdechnout báseň", do níž přispěli čeští básníci...
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 6, červen, s. 19-21
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 1
Annotation: Zpráva o vydání výboru z poezie I. Hucla "Návrat ke kruhu".
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 2
Annotation: Přehled literárních a kulturních akcí v Plzeňském kraji.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 2
Annotation: Zpráva o vydání korespondence J. Vrchlického s J. Vondroušovu "Své milence : listy a básně pro Justýnu Vondroušovou " a Vrchlického básní...
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article